รับแปลบทความและเอกสารทางการแพทย์ กฎหมาย การตลาด แฟชั่น และวิศวกรรม

ประสบการณ์แปลเนื้อหาด้านการตลาด E-commerce ในเว็บไซต์ Amazon จำนวน 80,276 คำ ประสบการณ์แปลเนื้อหาด้านการทำสมาธิในแอปพลิเคชัน Aktivo จำนวน 16,219 คำ ประสบการณ์แปลซับไตเติ้ลซีรีส์เรื่อง Law and Order Special Victims Unit ซีซัน 17 ตอนที่ 1 - 9 จำนวน 391 นาที ประสบการณ์แปลเนื้อหาบทสนทนาทั่วไป จำนวน 5,540 คำ ประสบการณ์แปลเนื้อหาด้าน HIV จำนวน 17,711 คำ ประสบการณ์แปลเนื้อหาด้านคู่มือผู้เรียน แผนการสอน ข้อสอบเรื่องการปฏิบัติงานของช่างยกและเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณ จำนวน 5,400 คำ คะแนนทดสอบทางภาษาอังกฤษ EF SET ระดับ C1 Advanced คะแนน 61/100 ประกาศนียบัตรด้านการอบรม 1. Interpreting Forensic Evidence A Case of Victims of Rape and Sexual Assault 2. 1st SEAProTI's Annual Summit Webinar on 2-3 October 2021 3. A Step-by-Step Guide to Legal and Medical Content Editing 4. Basic Note-taking for Consecutive Interpreting 5. Best Practice for Interpreters 6. Best Practices for SEO Content Creation 7. Community Interpreter (Recognised Practicing Interpreter) 8. How to Certify Documents by Notarial Service Attorneys and How to Certify Correct Translation by SEAProTI's Level-3 Certified Translators 9. Self-branding for Freelancers 10. Translating and Writing News from Thai into English

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลบทความและเอกสารทางการแพทย์ กฎหมาย การตลาด แฟชั่น และวิศวกรรม

  • 1. คุยรายละเอียดที่ต้องการว่าจ้าง
  • 2. ชำระเงินเต็มจำนวน หรือมัดจำครึ่งหนึ่งผ่านทาง Fastwork.co
แพ็กเกจ
แปลต่อหน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคางานต่อจำนวนหน้า ประเภทของไฟล์ ระยะเวลาในการส่งมอบงาน

ฟรีแลนซ์
ปีย์มนัส

Translation from Thai into English and English into Thai on tender documents, contracts, IT, arts, medicine, marketing, e-commerce, general words, and human translation, including MTPE

10/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน