งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน ภายในอาคารและนอกอาคาร

0.0

-ถอดปริมาณวัสดุที่ใช้จริงเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า -จัดหาวัสดุ แรงงาน -ควบคุมการติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม -งานเพิ่ม-งานลด ตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน ภายในอาคารและนอกอาคาร

  • 1. สำหรับงานถอดแบบ ประมาณราคา จัดทำ BOQ
  • 2. 1.พูดคุยรายละเอียดงานและระยะเวลาในการทำงาน โดยสิ่งที่ต้องใช้ในการคุยงานเบื้องต้น ได้แก่ รายละเอียดหรือข้อมูล ที่เป็นไฟล์ รูปภาพ/PDF/CAD และอื่นๆที่ลูกค้ามีี
แพ็กเกจ
งานถอดแบบ ประมาณราคา เพื่อทำ BOQ ระบบเครื่องกล฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ต้นฉบับ เพื่อนำไปใช้ในการประมูลงาน หรือก่อสร้างจริง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
งานอื่นๆ ได้แก่ ให้คำแนะนำที่หน้างาน จัดหาวัสดุหรือแรงงาน หรืออื่นๆตามความต้องการของลูกค้า฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ความพึงพอใจสูงสุด จากการบริการด้วยความรับผิดชอบต่องานของฟรีแลนซ์


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Peerapol
Peerapol

-มีประสบการณ์ด้านสายงานรับเหมาก่อสร้างด้านงานเครื่องกลภายในอาคารต่างๆ มากกว่า 4 ปี -มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ ภาคีวิศวกร สาขา เครื่องกล -มีความเชี่ยวชาญ ในการ ถอดแบบ ประมาณราคา จัดหาผู้รับเหมา จัดหาวัสดุ เกี่ยวกับงานเครื่องกล(งานสุขาภิบาล,งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ)

-มีประสบการณ์ด้านสายงานรับเหมาก่อสร้างด้านงานเครื่องกลภายในอาคารต่างๆ มากกว่า 4 ปี -มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ ภาคีวิศวกร สาขา เครื่องกล -มีความเชี่ยวชาญ ในการ ถอดแบบ ประมาณราคา จัดหาผู้รับเหมา จัดหาวัสดุ เกี่ยวกับงานเครื่องกล(งานสุขาภิบาล,งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ)

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
4 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!