ออกแบบสถาปัตยกรรม

ออกแบบสถาปัตยกรรม ขึ้นโมลเดล3มิติด้วยโปรแกรมSKP เขียนแบบ ทำปรมาณราคา BOQ. หรือเนื้องานอื่นๆที่เน้นงานออกแบบที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบสถาปัตยกรรม

  • 1. นำเสนอแบบร่างขั้นต้น
  • 2. ปรับแก้แบบตามความพึงพอใจของลูกค้าและความเหมาะสม
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เนื้องานสำหรับการออกแบบ - แบบสถาปัตยกรรม - โมเดล 3 มิติ - ทั้งหมดในรูปแบบ : ไฟล์ CAD,PDF ,SKP เนื้องานสำหรับขออนุญาติปลูกสร้าง - CD-ROM บันทึกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง PDF หรือ CAD ไฟล์ แล้วแต่ความจำเป็น จำนวน 1 ชุด - แบบก่อสร้างขนาด ขนาด A 3 จำนวน 5 ชุด - รูปเล่มรายการคำนวนงานออกแบบโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด - เอกสารใบประกอบวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระยะการดำเนินงาน อยู่ที่ 4 เดือน นับจากเริ่มออกแบบ ถึง ขอยื่นอนุญาติ

ฟรีแลนซ์
Naree

เป็นสถาปนิกประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน 13 ปี และ4ปีในการเป็นฟรีแลนซ์ ทำงานอย่างมืออาชีพ เข้าอะไรอะไรได้ง่าย ชัดเจน มีทักษะด้านการทำโปรแกรมประกอบงานออกแบบและเขียนแบบ สนใจด้านงานออกแบบที่อยู่อาศัยเป็นพิเศษ เน้นออกแบบอาคารสนองความต้องการลูกค้าเป็นหลัก และแนะนำแนวทางที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน