รับทำแบบสอบถาม ENG-TH, TH-ENG

ขั้นตอนการจ้างงาน 1.ทำสัญญาตกลงระหว่างผู้จ้างและผู้ถูกว่าจ้าง โดยผู้จ้างจะต้องเป็นผู้บอกรายละเอียดงานไปจนถึงวันกำหนดส่ง 2.กำหนดข้อตกลงและรับงาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แพ็คเกจแบบสอบถาม 1.หนึ่งหัวข้องาน 300 บาท 2.ห้าหัวข้องานขึ้นไปคิดเพียง 500 บาท

ฟรีแลนซ์
Mongkhol

-นาย มงคล พรหมชัยสิทธิ์ อายุ 19 ปี -กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ -มีใจรักในภาษาศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ -ทำงานด้วยความใส่ใจในรายละเอียดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน