รับเขียนโปรแกรม แก้โจทย์ปัญหา อัลกอริทึม ภาษา c, c++, java, python

เขียนโปรแกรม ภาษา c, c++, java, python, รันผ่าน terminal,cmd แก้โจทย์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึมพร้อมอธิบายวิธีการและแนวคิด

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับเขียนโปรแกรม แก้โจทย์ปัญหา อัลกอริทึม ภาษา c, c++, java, python
  • 1. คุยรายละเอียดงานที่ต้องการ
  • 2. ตกลงเรื่องราคา และระยะวันเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
เขียนโปรแกรมใหม่ตั้งแต่ต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ไฟล์โปรแกรมพร้อมใช้งานและ source code และระบบปฎิบัติการ ตามข้อตกลงในการว่าจ้างงาน เช่น ผู้ว่าจ้างต้องการไฟล์งาน ภาษา python ก็จะส่ง code สกุลนั้นๆให้ - สามารถส่งมาแก้ไข bugs ได้หากพบการทำงานที่ผิดปกติ ภายใน 7 วันหลังวันส่งมอบชิ้นงาน ***เรื่องราคาสามารถตกลงกันได้ตามความพอใจของทั้งสองฝ่าย *สามารถขอvdo conference เพื่ออธิบายงานที่เสร็จแล้ว เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้า

ปรึกษาแก้ปัญหา
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้านำcode มาให้วิเคราะห์และแก้ไข ลูกค้าก็จะได้ source code ของลูกค้า ที่แก้ไขแล้ว พร้อมทั้งคำอธิบายประกอบ *สามารถขอvdo conference เพื่ออธิบายงานที่เสร็จแล้ว เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Payongkit
Payongkit

ปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำงานเกี่ยวกับใช้ Machine learning แก้ปัญหา Real world problems. มีความชำนาญการ C, C++, Java, Python, data science tools ต่างๆ * เป็นคนกันเอง สบายๆ พูดคุยกันก่อนได้นะครับ ปรึกษาฟรี**

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน