รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน

0
ขายได้ 1 ครั้ง

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน จัดทำแบบยื่นภาษี และประกันสังคม ให้คำแนะนำด้านบัญชี ภาษี ธุรกิจ จัดทำบัญชีรายเดือนและจัดทำรายงานภาษี **ผ่านระบบโปรแกรม Express สามารถออกใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบได้เลย** ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 และ ภ.ง.ด.90 ยื่นแบบ ภ.พ.30 ยื่นแบบภาษี หัก ณ ที่จ่าย ทุกชนิด ขึ้นทะเบียนยื่นภาษี/ประกันสังคม/งบการเงินออนไลน์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน

  • 1. บันทึกบัญชีผ่านระบบ Expresss สามารถออกใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี ,หัก ณ ที่จ่าย
  • 2. ยื่นภาษี,งบการเงิน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สะดวกรวดเร็วในการชำระค่าภาษี(สแกน QR หรือ ตัดผ่านบัตรเครดิต)
แพ็กเกจ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด93, ภ.ง.ด.94


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
จัดทำบัญชี+ยื่นภาษี+งบการเงิน (ประจำเดือน)฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รายละเอียดการทำงาน -จัดทำใบเสนอราคา,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน,ใบเสร็จจ่ายเงิน และใบกำกับภาษี -จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขายประจำเดือน และยื่นแบบ ภ.พ.30 -จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน และยื่นแบบ ภ.ง.ด.1,3,53 *(ชำระผ่าน บัตรเครดิต ,หรือชำระที่ธนาคารได้เลย)* -จัดทำแบบประกันสังคมประจำเดือน และยื่นแบบ -ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ -จัดทำงบทดลอง *บันทึกเอกสารทางบัญชีรายเดือนให้ทั้งหมด และออกงบทดลอง จัดส่งให้ลูกค้าทุกสิ้นเดือน* **ทางเราใช้โปรแกรม Express ในการจัดทำบัญชี และงบการเงิน*


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ปิดงบการเงิน (ประจำปี)฿ 8,500
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

รายละเอียดการทำงาน -บันทึกรายการบัญชีประจำปี (ทั้งปี) -จัดทำรายละเอียดประกอบงบ หมายเหตุประกอบงบการเงิน (สำหรับส่งผู้ตรวจสอบบัญชี) -จัดทำรายการแยกประเภท, งบทดลอง และกระดาษทำการ (ประจำปี) -ยื่นแบบภาษีนิติบุคคล ประจำปี ภ.ง.ด.50, สบช.3, บอจ.5 และ E-filling นำยื่นทางอินเตอร์เน็ต *ทางเราใช้โปรแกรม Express ในการจัดทำบัญชี และงบการเงิน*


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!