เขียน/แก้ไข/พิสูจน์อักษร บทความภาษาอังกฤษทุกประเภท

- รับเขียน/แก้ไข/พิสูจน์อักษรบทความ "ภาษาอังกฤษเท่านั้น" - รับเขียน/แก้ไข/พิสูจน์อักษรบทความทุกประเภท เช่น ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียน/แก้ไข/พิสูจน์อักษร บทความภาษาอังกฤษทุกประเภท

  • 1. ลูกค้าแจ้งหัวข้อ รายละเอียด คอนเซปต์ อารมณ์ เป้าหมายของชิ้นงาน
  • 2. ลูกค้าแจ้งจำนวนคำและบทความที่ต้องการ
แพ็กเกจ
บทความภาษาอังกฤษทุกประเภท (ด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- 500 คำ - บทความภาษาอังกฤษทุกประเภท เช่น SEO, Sales Page และอื่นๆ

บทความภาษาอังกฤษทุกประเภท (3-5 วัน)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- 500 คำ - บทความภาษาอังกฤษทุกประเภท เช่น SEO, Sales Page และอื่นๆ

ฟรีแลนซ์
Pawit

ผมเรียนระดับปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก ผมถนัดการเขียน/แก้/พิสูจน์อักษร บทความ/รายงาน ภาษาอังกฤษหัวข้อหลากหลายเช่น วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ธุรกิจ เป็นต้น

12/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน