Power Up Your Presentation ให้เราช่วยสร้างสรรค์งานนำเสนอให้มีพลังมากขึ้น

Power Up Your Presentation ช่วยคุณสร้างสรรค์การนำเสนอให้น่าสนใจ และมีพลัง ด้วย Slideshow ที่ - จัดวางเนื้อหา ภาพ และตัวอักษรให้ลงตัว - ใช้ภาพและสีที่ดึงดูด เข้ากับอารมณ์ ความรู้สึกที่คุณต้องการ การทำงาน - ใช้โปรแกรมกราฟฟิคร่วมด้วย - ยินดีช่วยทำกราฟ / ตาราง / สรุปเนื้อหา - งานเร่ง งานด่วน บอกได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Power Up Your Presentation ให้เราช่วยสร้างสรรค์งานนำเสนอให้มีพลังมากขึ้น

  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูล เนื้อหา(สรุปเนื้อหามาให้ หรือ ให้เราช่วย) รูปภาพ (มีภาพให้ หรือ ให้เราหา)
  • 2. แจ้งรายละเอียด เค้าโครงการนำเสนอ จำนวนหน้า โทนสี ขนาด และ reference ที่ต้องการ (ถ้ามี)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาปกติ 15 Slides
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

15 หน้า ไฟล์ ppt , pdf, jpg - การทำงานใช้โปรแกรมกราฟฟิคร่วมด้วยค่ะ - ช่วยทำกราฟ / ตารางให้ ไม่คิดเพิ่ม - หาภาพประกอบให้ คิดเพิ่ม 100 บาท / งาน - สรุปเนื้อหา คิดเพิ่ม 200 บาท / งาน

งานด่วน 15 Slides
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

15 หน้า ไฟล์ ppt , pdf, jpg - การทำงานใช้โปรแกรมกราฟฟิคร่วมด้วยค่ะ - ช่วยทำกราฟ / ตารางให้ ไม่คิดเพิ่ม - หาภาพประกอบให้ คิดเพิ่ม 200 บาท / งาน - ลูกค้าสรุปเนื้อหามาให้เรียบร้อย

มากกว่า 15 Slides
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

มากกว่า 15 หน้า ไฟล์ ppt , pdf, jpg - การทำงานใช้โปรแกรมกราฟฟิคร่วมด้วยค่ะ - ช่วยทำกราฟ / ตารางให้ ไม่คิดเพิ่ม - หาภาพประกอบให้ คิดเพิ่ม 100 บาท / งาน - มากกว่า 15 หน้า คิดเพิ่ม หน้าละ 30-50 บาท (ตามความเร่งของงาน)

ฟรีแลนซ์
Patty

Patty ค่ะ พนักงานบริษัท มือหนึ่งในการทำ Presentation ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เรียนรู้เร็ว ไม่ใช่แค่ทำ แต่ต้องเข้าใจเนื้อหาที่ทำ

03/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน