รับออกแบบโครงสร้าง อาคารทุกชนิดพร้อมรับรองโครงสร้าง | เขียนแบบ | ประมาณราคา

รับออกแบบโครงสร้าง อาคารทุกชนิดพร้อมรับรองโครงสร้าง | เขียนแบบ | ประมาณราคา ออกแบบและคำนวณงานอาคารทุกชนิด 1.บริการออกแบบ โครงสร้างอาคาร พร้อมเขียนแบบ ลูกค้าจะได้รับ 1.1.แบบโครงสร้าง โดยจัดส่งให้เป็นไฟล์ DWG. PDF 1.2.รูปเล่ม รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงนามรับรองรายการคำนวณทางวิศวกรรม ในแบบก่อสร้าง 4 ชุด 1.3.ทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมรับรองรายการคำนวณ กรณีลูกค้าไม่ต้องการแบบ โดยลูกค้าจะได้รับรายการคำนวณพร้อมรับรองรายการคำนวณ 2.บริการรับถอดแบบ ประมาณราคา จัดทำ BOQ งานก่อสร้างอาคาร ลูกค้าจะได้รับ 2.1 BOQ สำหรับงานก่อสร้าง ครบชุด เป็นไฟล์ Excel พร้อมเอกสารแบบฟอร์มเป็นมาตรฐาน และเรียบง่าย พร้อม Back up ข้อมูลการคิดปริมาณงาน สำหรับผู้ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบปริมาณงานได้ง่ายและรวดเร็ว 3.เขียนแบบงานตามความต้องการด้วยโปรแกรม Auto Cad โดยจะส่งมอบเป็นไฟล์ DWG.และPDF รายละเอียดเพิ่มเติม 1. งานเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตย์ A1 : 500 บาท/แผ่น A2 : 450 บาท/แผ่น A3 : 400 บาท/แผ่น A4 : 300 บาท/แผ่น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบโครงสร้าง อาคารทุกชนิดพร้อมรับรองโครงสร้าง | เขียนแบบ | ประมาณราคา

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดความต้องการ
  • 2. ผู้รับจ้างทำใบเสนอราคาและข้อตกลงส่งให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
งานออกแบบโครงสร้าง และเขียนแบบโครงสร้าง พร้อมทำรายการคำนวณ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานออกแบบโครงสร้าง และเขียนแบบโครงสร้าง พร้อมทำรายการคำนวณ -พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 120 ตร.ม. และไม่เกิน 1 ชั้น ราคา 2,500 บาท -พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 120-250 ตร.ม. ราคา 3,300 บาท -พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 251-350 ตร.ม. ราคา 6,500 บาท -พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 351-600 ตร.ม. ราคา 8,500 บาท -พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 601 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.ไปคิดราคาเหมารวม 11,500 บาท ลูกค้าจะได้รับ 1.รายการคำนวณโครงสร้าง PDF 2.แบบโครงสร้างเป็นไฟล์ DWG., PDF 3.ไม่รวมค่าลงนามรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกร

งานประมาณราคาและจัดทำ BOQ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.งานถอดแบบ ประมาณราคา และจัดทำBOQ -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 120-300 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 2,500 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 301-400 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 3,500 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 401-500 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 5,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 501 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.คิดค่าใช้จ่ายเหมารวม 7,500 บาท ลูกค้าจะได้รับ 1.ไฟล์ Excel เพื่อตรวจเช็คและแก้ไขในภายหลังได้ 2.งานเขียนแบบวิศวกรรมหรือสถาปัตย์ ลูกค้าจะได้รับ 1.ไฟล์ PDF ของแบบ 2.ไฟล์ Auto Cad ตามตกลงกันว่าลูกค้าต้องการไหม

ฟรีแลนซ์
Patipol

วิศวกรโยธา ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้าง มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รับออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ ประมาณราคาและทำแบบเพื่อขออนุญาต รับควบคุมงานระหว่างก่อสร้าง

02/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน