เขียนคอนเท็นต์เกี่ยวกับร้านอาหารลงเว็บไซต์

เก็บข้อมูลและถ่ายรูปโดยลงไปสถานที่จริง นำมาเรียบเรียงและเขียนสไตล์รีวิวอย่างน่าสนใจ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติม หรือมีการตกแต่งรูปอาหารเพิ่ม ใช้เวลาอีก 1 วัน // หากเป็นนอกเขตกรุงเทพมหานคร คิดค่าเดินทางตามระยะทาง และตามค่ารถโดยสารสาธารณะนอกเหนือจากค่าจ้าง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ส่งดราฟท์แรก ภายใน 2 วันหลังจากที่ได้รับการจ้าง และแก้ไขได้ 2 ครั้ง // กรณีนอกเขตกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการพูดคุย

ฟรีแลนซ์
Nathakamon

Creative รายการโทรทัศน์ สร้างสรรค์รายการ เขียน Proposal // เขียนสคริปต์ // วางแผนการถ่ายทำ // ควบคุมขั้นตอน Pre-Pro-Post Production // Logo // ตัดต่อ // เขียนบทความ website,podcast

03/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน