วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย SPSS, LISREL ปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยและสถิติ

รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย SPSS, LISREL พร้อมอ่านผล ให้คำปรึกษาการพัฒนาเค้าโครงการวิจัย การออกแบบตัวแปร การกำหนดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกใช้สถิติ รวมถึงการสร้างแบบสอบถาม Step by Step

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย SPSS, LISREL ปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยและสถิติ

  • 1. พูดคุยเพื่อกำหนดลักษณะงานและขอบเขตงานตามเค้าโครงวิจัยและแบบสอบถาม
  • 2. เสนอราคา
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

(1)ให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายพื้นฐาน, ttest, anova, regression, correlation ระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง สอนตัวต่อตัวทางโทรศัพท์หรือ Video Conference ที่สามารถแชร์หน้าจอได้ สอน Step by Step ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์และอ่านผลได้ และสามารถถามคำถามได้หลังเรียน (2)สรุปการใช้สถิติแต่ละตัวที่เลือกเรียน ประมาณ 2-5 หน้า

วิเคราะห์ข้อมูล SPSS
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 4 ตัว 1) สถิติบรรยายพื้นฐาน 2) ttest 3) F-test(Anova) 4) Correlation โดยข้อมูลที่ได้รับจะเป็นรูปแบบ .xls หรือลงตารางวิเคราะห์ใน .doc และไฟลผลการรันโปรแกรมทั้งหมด -สำหรับสถิติอื่น ได้แก่ Regression, Manova, Ancova มีค่าวิเคราะห์เพิ่มสถิติละ 2,000 บาท

วิเคราะห์ข้อมูล SPSS + LISREL
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายพื้นฐาน, SPSS, LISREL (1) ข้อมูลในรูปแบบ .xls หรือลงตารางวิเคราะห์ใน .doc (2) ไฟลผลการรันโปรแกรมทั้งหมด (3) วิเคราะห์ข้อมูลสมการโครงสร้างที่ปรับแต่งเสร็จแล้ว

ฟรีแลนซ์
Patchara

มีประสบการณ์ทำงานสายการศึกษาและงานการตลาดดิจิทัลมากว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญเรื่อง SEO การตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์สถิติ และการให้คำแนะนำศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถถ่ายทอดเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยเวลาอันสั้น

03/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน