Professional resume สำหรับศึกษาต่อหรือสมัครงาน

Resume ภาษาอังกฤษ: ราคา 500 บาท จำนวน 1 หน้า ** รับทำเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ทั้งนี้ Resume ที่ทางเราทำออกมานั้นจะอยู่ใน format ที่เหมาะสมต่อการสมัครงานในบริษัทชั้นนำของต่างชาติ, Consulting firm, บริษัทกฏหมาย เป็นต้น และยังเป็น format ที่ใช้ในการยื่นศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกด้วย สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม 1. Resume ฉบับเก่า 2. ประวัติการศึกษา (เช่น เรียนที่ไหน เป็นประธานชมรม หรือทำอะไรเด่นๆในมหาวิทยาลัยบ้าง) 3. ประวัติการทำงาน (เช่น ทำตำแหน่งไหน บริษัทอะไร ที่เราทำ มีอะไรที่เป็นผลงานโดดเด่น ถ้าบอกเป็นตัวเลขได้ ให้บอกด้วย) 4. อื่นๆ เช่น ความสามารถทางภาษา, ความสามารถทางไอที เป็นต้น 5. ทำ resume นี้เพื่อใช้สมัครงานหรือใช้เรียนต่อ (เราจะได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ค่ะ)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Resume ภาษาอังกฤษ: ราคา 600 บาท จำนวน 1 หน้า รูปแบบ File ที่จะส่งให้: Pdf ทางเรายินดีแก้งานให้ภายใน 7 วันหลังส่งงานค่ะ

ฟรีแลนซ์
Dream

- เขียน resume ในภาษาอังกฤษ สำหรับใช้สมัครงานหรือเรียนต่อ - แปล resume เพื่อสมัครงานหรือเรียนต่อ

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน