รับแปลงานภาษาไทยและอังกฤษ ทั้งเนื้อหาวิชาการและทั่วไป

รับแปลงานเนื้อหาวิชาการและทั่วไป ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ และภาษาอังกฤษ-ไทย รวมทั้งปรับแก้ภาษาให้อ่านเข้าใจง่าย กระชับ ได้ใจความ จากผู้มีประสบการณ์สาขานิเทศศาสตร์ และทำงานด้านการเขียน การแปลมากว่า 10 ปี สามารถดูตัวอย่างงานแปลได้ที่นี่ 1. https://www.thai-german-cooperation.info/th/eu-switch-asia-programme-to-pilot-testing-of-the-draft-green-integration-policy-for-thailand/ เมื่อเข้าไปสามารถคลิกปุ่ม EN เพื่อเห็นหน้าภาษาอังกฤษ 2. https://www.thai-german-cooperation.info/th/thailand-and-germany-call-for-energy-and-mobility-transition-powering-tomorrow-for-khon-kaen-smart-city/ เมื่อเข้าไปสามารถคลิกปุ่ม EN เพื่อเห็นหน้าภาษาอังกฤษ 3.https://www.thai-german-cooperation.info/th/6-asean-countries-meet-to-intensify-green-skills-and-vocational-disciplines-in-regional-tvet-teacher-standard/ เมื่อเข้าไปสามารถคลิกปุ่ม EN เพื่อเห็นหน้าภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลงานภาษาไทยและอังกฤษ ทั้งเนื้อหาวิชาการและทั่วไป

  • 1. ลูกค้าส่งต้นฉบับให้ฟรีแลนซ์ตรวจสอบและประเมินราคา + ระยะเวลา
  • 2. ลูกค้าดำเนินการชำระเงิน (เริ่มงานหลังสถานะเริ่มทำงานเท่านั้น)
แพ็กเกจ
แปลจากอังกฤษเป็นไทย จำนวน 5-10 หน้า (กระดาษ A4 ฟอนต์ Browallia New ขนาด 18)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าสามารถระบุไฟล์ที่จะให้ส่งได้ เช่น ไฟล์ .doc หรือ.pdf ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง ขอบข่ายงานแปล จะได้รับการตรวจตัวสะกด การปรับแก้ภาษาให้อ่านเข้าใจง่าย และกระชับ ได้ใจความ รวมทั้งปรับ format หน้ากระดาษ

แปลจากอังกฤษเป็นไทย จำนวน 11-20 หน้า (กระดาษ A4 ฟอนต์ Browallia New ขนาด 18)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลูกค้าสามารถระบุไฟล์ที่จะให้ส่งได้ เช่น ไฟล์ .doc หรือ.pdf ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ขอบข่ายงานแปล จะได้รับการตรวจตัวสะกด การปรับแก้ภาษาให้อ่านเข้าใจง่าย และกระชับ ได้ใจความ รวมทั้งปรับ format หน้ากระดาษ

แปลจากไทยเป็นอังกฤษ จำนวน 5-10 หน้า (กระดาษ A4 ฟอนต์ Browallia New ขนาด 18)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าสามารถระบุไฟล์ที่จะให้ส่งได้ เช่น ไฟล์ .doc หรือ.pdf ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง ขอบข่ายงานแปล จะได้รับการตรวจตัวสะกด แกรมม่า การปรับแก้ภาษาให้อ่านเข้าใจง่าย และกระชับ ได้ใจความ รวมทั้งปรับ format หน้ากระดาษ

ฟรีแลนซ์
Pariya

ปริมมี่ จบคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการเขียน การแปลบทความ เอกสารต่างๆ รวมถึง Press release และมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกต่างๆ เช่น โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก ไลน์สติ๊กเกอร์

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน