รับงานพิสูจน์อักษรเอกสารทุกประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รับพิสูจน์อักษรเอกสารทุกประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียน การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมากว่า 10 ปี ลูกค้าสามารถระบุไฟล์ที่จะให้ส่งได้ เช่น ไฟล์ .doc หรือ.pdf ขอบข่ายงานพิสูจน์อักษร จะครอบคลุมทั้งในเรื่องการตรวจตัวสะกด แกรมม่า และการเรียบเรียงประโยคใหม่ให้สละสลวย เข้าใจง่ายด้วย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานพิสูจน์อักษรเอกสารทุกประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • 1. 1. พูดคุยรายละเอียดและส่งเอกสารที่ต้องการให้ปรับแก้
  • 2. 2. ฟรีแลนซ์ตรวจสอบและประเมินราคา + ระยะเวลา
แพ็กเกจ
การพิสูจน์อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 10-20 หน้า (กระดาษ A4 ฟอนต์ Browallia New ขนาด 18)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าจะให้แก้แบบคลีนหรือมี track changes ลูกค้าสามารถระบุไฟล์ที่จะให้ส่งได้ เช่น ไฟล์ .doc หรือ.pdf ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง ขอบข่ายงานพิสูจน์อักษร จะได้รับการตรวจตัวสะกด แกรมม่า การเรียบเรียงประโยคใหม่ให้สละสลวย เข้าใจง่าย รวมทั้งปรับ format หน้ากระดาษ

การพิสูจน์อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 21-50 หน้า (กระดาษ A4 ฟอนต์ Browallia New ขนาด 18)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าจะให้แก้แบบคลีนหรือมี track changes ลูกค้าสามารถระบุไฟล์ที่จะให้ส่งได้ เช่น ไฟล์ .doc หรือ.pdf ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ขอบข่ายงานพิสูจน์อักษร จะได้รับการตรวจตัวสะกด แกรมม่า การเรียบเรียงประโยคใหม่ให้สละสลวย เข้าใจง่าย รวมทั้งปรับ format หน้ากระดาษ

การพิสูจน์อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 51-100 หน้า (กระดาษ A4 ฟอนต์ Browallia New ขนาด 18)
ระยะเวลาในการทำงาน 9 วัน

ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าจะให้แก้แบบคลีนหรือมี track changes ลูกค้าสามารถระบุไฟล์ที่จะให้ส่งได้ เช่น ไฟล์ .doc หรือ.pdf ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ขอบข่ายงานพิสูจน์อักษร จะได้รับการตรวจตัวสะกด แกรมม่า การเรียบเรียงประโยคใหม่ให้สละสลวย เข้าใจง่าย รวมทั้งปรับ format หน้ากระดาษ

ฟรีแลนซ์
Pariya

ปริมมี่ จบคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการเขียน การแปลบทความ เอกสารต่างๆ รวมถึง Press release และมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกต่างๆ เช่น โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก ไลน์สติ๊กเกอร์

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน