แปลภาษาอังกฤษ-ไทย ราคากันเอง รับทั้งงานด่วน!! งานเร่ง!!

- รับแปลงานอังกฤษ=>>ไทย ทุกประเภท ตั้งแต่งานวิจัย บทคัดย่อ บทวิเคราะห์ งานวิชาการ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ไปจนถึงบทความ นิยาย ข่าว เว็บไซต์ - ใช้เวลา 24-48 hr. ในการแปล(ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และปริมาณของงาน ต้องการงานด่วน!! งานเร่ง!! แจ้งได้) - ไม่คิดค่าแปล หากส่งงานช้ากว่าวันที่กำหนด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษาอังกฤษ-ไทย ราคากันเอง รับทั้งงานด่วน!! งานเร่ง!!

  • 1. ระบุรายละเอียด/ขอบเขตของงาน ส่งงานให้ผู้แปลประเมินราคา
  • 2. กำหนดเวลา ตกลงราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ราคานี้ต่อเนื้องาน 1 หน้า (หากต้องการแปลมาก หรือน้อยกว่านี้สามารถส่งเนื้องานมาให้ผู้แปลพิจารณา ตกลงราคาได้) - ลูกค้าสามารถระบุรูปแบบของงานได้ ต้องการแบบเป็นทางการ หรือแบบเข้าใจง่าย - ไฟล์นามสกุล .doc ,.pdf - ลูกค้าได้รับงานภายใน 24-48 hr.(ขึ้นอยู่กับความยากง่าย) - หากต้องการงานด่วน งานเร่ง กรุณาแจ้ง

ฟรีแลนซ์
parinya

ปัจจุบันเป็นพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน อินเตอร์เนชั่นแนล มีความถนัดในด้านการแปลภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะแปลเอกสาร หรือบทความด้านการแพทย์ สุขภาพ ความงาม ทั้งยังมีความชอบส่วนตัวในการทำ powerpoint ตกแต่งสไลด์งานนำเสนอ

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน