รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท นำส่งภาษี

รับทำบัญชีรายเดือน และรายปี - พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า เพื่อประเมินจำนวนเอกสารที่ต้องทำการบันทึกรายการ - จัดทำใบเสนอราคา - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเบื้องต้น การจัดเก็บ รวมถึงการนำส่งเอกสาร พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มที่ใช้ในการประกอบธุรกิจให้ เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบรับเงิน ใบคุมเงินสดย่อย เป็นต้น - รับเอกสารประจำเดือน/ประจำปี เพือนำมาบันทึกบัญชี - ลงบัญชีประจำเดือน/ประจำปี คำนวณยอดภาษี แจ้งยอดภาษีที่ต้องชำระรายเดือน / รายปี - นำส่งงบการเงินประจำเดือน / ประจำปี ตรวจสอบบัญชี - พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า เพื่อประเมินปริมาณของงาน ความยากง่าย และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการให้บริการ - จัดทำใบเสนอราคา - วางแผนการตรวจสอบ และเข้าตรวจสอบตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้ - ส่งร่างรายงานงบการเงินให้ทางผู้รับบริการทำการตรวจสอบก่อนออกรายงาน - ชี้แจง จุดบกพร่อง ข้อควรปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน - จัดทำรายงานผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท นำส่งภาษี

  • 1. พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า เพื่อประเมินจำนวนเอกสารที่ต้องทำการบันทึกรายการ
  • 2. จัดทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
บริการทำบัญชี
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

บริการด้านการบัญชีที่ครบวงจร ตั้งแต่การลงบัญชีรายเดือน การนำส่งภาษี การตรวจสอบบัญชี ไปจนถึงการส่งงบการเงินให้กับหน่วยงานราชการ และด้วยประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งแนวทางในการประหยัดภาษี โดย ราคาเริ่มต้น 3,000 สำหรับการทำบัญชีรายเดือน ที่มีรายการตั้งแต่ 0-30 รายการ

บริการสอบบัญชี
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ราคาเริ่มต้น 6,000 สำหรับการตรวจสอบบัญชี สำหรับงบการเงินที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี (งบเปล่า)

ฟรีแลนซ์
Siwaporn

- จบปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - เคยเป็นทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชี 1 ในบริษัทชั้นนำของโลก (BIG4) - ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ทำบัญชีเกือบ 10 ปี - เจ้าของเพจ “บัญชีภาษี กี่ปีก็ไม่เข้าใจ”

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน