❤️รับพิมพ์เอกสารทุกรูปแบบ❤️

- รับพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามต้นฉบับ (Word Excel และ Powerpoint) - รับคีย์ข้อมูล - รับจัดหน้าเอกสารตามต้นฉบับ ส่งงานทั้ง pdf และ word

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ❤️รับพิมพ์เอกสารทุกรูปแบบ❤️

  • 1. 1. ตกลงรายละเอียดกับลูกค้า - จำนวนหน้า - ฟอนท์ และขนาดตัวอักษร - ขอดูต้นฉบับเพื่อประเมินราคา
  • 2. 2. จัดทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
งานไมาเร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์งานตามต้นฉบับ ไม่เร่งด่วน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ บ้างเล็กน้อย - จำนวน 20 หน้า - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 1 ครั้ง

งานเร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์งานตามต้นฉบับ (เร่งด่วน) ภาษาไทย/อังกฤษ บ้างเล็กน้อย - จำนวน 20 หน้า - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 1 ครั้ง

งานไม่เร่งด่วน (ภาษาอังกฤษ/คณิต/สร้าภาพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์งานตามต้นฉบับ ไม่เร่งด่วน ภาษาอังกฤษล้วน/คณิต/สร้างภาพ - จำนวน 20 หน้า - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Pailin

เรียนจบปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนัดงานเอกสาร สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็ว และถูกต้อง ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน