บริการคิดกิจกรรม CSR Campaign แผนงานเพื่อสังคม ของสินค้าและองค์กร

บริการคิดแผน กิจกรรมเพื่อสังคม CSR Campaign ด้วย Big Idea มีกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย แต่กิจกรรมใด เป็นกลยุทธและยั่งยืนสำหรับคุณ บริการคิดและสร้างสรรค์ ไอเดีย ที่ตอบแตกต่าง ตอบโจทย์น่าสนใจ สำหรับการจัดทำ กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับองค์กรจากความประทับใจของบุคคลภายนอก พร้อมทำให้คนทั่วไปรับรู้แบรนด์และจดจำแบรนด์ได้มากขึ้น ด้วยการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม A-Focus จุดแข็งของสินค้า นำมาพัฒนาแผน CSR ให้มีประสิทธิภาพ B-เลือกประเด็นดี สิ่งที่ลูกค้าแคร์ เกิดความจงรักภักดีในตัว Brand C-นำคุณค่ามาสู่องค์กร ความภาคภูมิใจของพนักงาน เป็น กลยุทธและความยั่งยืน แผนงาน (ไอเดีย) แต่ละแผน ที่นำเสนอจะ ประกอบด้วย ชื่อ ที่มาของแผนงาน Objective Mood and Tone Big Idea ระยะเวลากิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม สถานที่ กิจกรรม ลำดับการจัดงาน ผู้ทีดูแลการจัดงาน / จำนวน staff ภาพตัวอย่างอ้างอิง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการคิดกิจกรรม CSR Campaign แผนงานเพื่อสังคม ของสินค้าและองค์กร

  • 1. ลูกค้า ส่ง บริฟ ความต้องการมาให้เรา
  • 2. เรา ส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
Package การพัฒนาชีวิตและชุมชน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เช่นโครงการเซอร์ไพรส์ผู้สูงอายุ / โครงการดนตรีเพื่อคนไข้ เสนอแผนงานให้ 3 ไอเดีย แก้ไข 1 ครั้ง

Package อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เช่น โครงการวิ่งเพื่อนกเงือก / โครงการไปลามาไหว้ เสนอแผนงานให้ 3 ไอเดีย แก้ไข 1 ครั้ง

Package พัฒนาเยาวชนและการเรียนรู้
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เช่น โครงการกล่องข้าวของน้อง / โครงการอาหารกลางวันจากใจ เสนอแผนงานให้ 3 ไอเดีย แก้ไข 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Looknun

เราเป็น สาว creative ขอบงานขีดเ่ขียน คำโฆษณา ขอบงานด้่านการตลาด ทำ event คิดงาน Projects หลายครั้งที่ทำงาน ในบริษัทโฆษณา เราต้องตั้ง ชื่อ กลิ่นสบู่ ถึง 300 ชื่อ ปัจจุบัน เราใช้ไอเดีย ของเรา ทำธุรกิจบริการ ส่งเซอร์ไพรส์ ให้คนพิเศษ

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน