รับจัดทำประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน Feasibility Study และวิเคราะห์คู่ค้าเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ

รับจัดทำรายงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / การลงุนเริ่มธุรกิจ และยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ในธุรกิจ ค้าปลีก ก่อสร้าง โรงงาน ท่องเที่ยวและโรงแรม และอื่นๆ โดยสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ - Capital Expenditure - Depreciation Schedule - Operating & Maintenance Expense - Return on Project - (Revenue)/(Benefit/Cost Saving) - Cash Flow Projection - Project Return - NPV,IRR (%),Discount Payback Period บริการ วิเคราะห์คู่ค้าเพื่อตัดสินใจแม่นยำและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ Rating ของบริษัทคู่ค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดทำประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน Feasibility Study และวิเคราะห์คู่ค้าเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ

  • 1. สัมภาษณ์เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงานและสิ่งที่จะได้รับ
  • 2. ขอข้อมูลทางด้านการเงินกับลูกค้า เช่น Balance Sheet ,Capital expenditures (CAPEX) ,P&L,งบในการดำเนินงานต่างๆ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รายงานการประเมินความเป็นไปได้ ประกอบไปด้วย ประมาณการรายได้ ต้นทุนค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รวมตัวเลขประมาณการของการลงทุนในโครงการ และรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ Ratio : Net Present Value IRR (%) อัตราผลตอบแทนภายใน Discount Payback Period ประมาณการผลการดำเนินงานทางการเงิน Revenue Operating Cost Net income กำไรก่อนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ EBITDA % EBITDA

ฟรีแลนซ์
Soonthorn

วางแผนการตลาด แผนธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ Business Plan 5 Year,พร้อมจัดทำรายงานและประมาณการทางการเงิน 5 ปี สำหรับ SMEs และ Corporate / รับกำหนดการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน Corporate KPIs / รับวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

04/2017
เป็นสมาชิก
96 %
งานสำเร็จ
27 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน