Visual Components 3D Software for Automation Design

Visual Components เป็นซอฟต์แวร์ Simulation ที่ช่วยในการออกแบบระบบการผลิตทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนจบ หรือเจาะลงลึกในรายละเอียดของหน่วยการผลิตเล็ก ๆ หน่วยเดียว ก็สามารถทำได้ ซึ่งสามารถช่วยในการลดต้นทุนในการซื้อเครื่องจักรหรือลงทุนระบบใหม่ไม่ให้เสียเปล่า หากเกิดการบูรณาการระบบหรือการปรับเปลี่ยนสายการผลิตขึ้นโดยไม่ได้ทำการประเมินผลลัพธ์ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนที่ใช้ไปนั้นอาจเกิดการสูญเปล่าและในกรณีเลวร้ายที่สุดอาจกลายเป็นตัวถ่วงในการผลิตได้มากกว่าการสนับสนุน ฟังก์ชันการทำงานที่น่าสนใจของ Visual Components - สร้างแผนผังแบบสามมิติของกระบวนการ (3D Layout) - จำลองการเคลื่อนไหว ชิ้นงาน หุ่นยนต์ คน เครื่องจักร ในโปรแกรมเดียว - Library ทั้งสายพาน เครื่องจักร หุ่นยนต์ จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก - เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ได้ทุกยี่ห้อ - วัดค่า Cycle Time และ OEE ของกระบวนการ - Export เป็น Drawing, 3D CAD, Video

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Visual Components 3D Software for Automation Design

  • 1. 1. รับ Request และข้อมูลจากลูกค้า (Freelance อาจมีขอข้อมูลเพิ่มตามแต่เนื้องาน)
  • 2. 2. Freelance ประเมินขั้นตอนการทำงานและเสนอราคากลับพร้อมทั้งระยะเวลาในการทำ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ --------------------- 1.ไฟล์ VDO simulation (1080p 30fps) 2.ไฟล์ 3D PDF simulation 3.ไฟล์ Drawing (dwg) 4.วัดค่า Cycle Time และ OEE ของกระบวนการ

ฟรีแลนซ์
ภาณุเดช

Visual Components เป็นซอฟต์แวร์ Simulation ที่ช่วยในการออกแบบระบบการผลิตทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งสามารถช่วยในการลดต้นทุนในการซื้อเครื่องจักรหรือลงทุนระบบใหม่ไม่ให้เสียเปล่า

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน