รับงานเขียนแบบสถาปัตย์ ภูมิสถาปัตย์ อื่น ๆ และลงสีเพื่องาน Presentation ครับ

- ดราฟแบบ CAD 2D - ส่งตรวจไฟล์เป็นไฟล์ PDF แก้ได้ 3 ครั้ง (ถ้าหากแก้เกิน 70% ของแบบ จะคิดเป็น 1 แผ่นใหม่) - ส่งงานไฟนอล เป็นไฟล์อะไรก็ได้ตามตกลง - งานลงสี 2D Plan presentation - ผู้ว่าจ้างจะได้ไฟล์เป็นไฟล์อะไรก็ได้ตามตกลงครับ มีการส่งภาพให้ตรวจ แก้ได้ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาสามารถเพิ่มขึ้น หรือปรับลดลงได้ ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และรายละเอียดเนื้องานครับ ทั้งนี้สามารถตกลงกันได้ในขั้นตอนเสนอราคาค่าจ้าง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

รับดราฟแบบ,แบบวิศวกรรมโครงสร้าง,วิศวกรรมไฟฟ้า - ดราฟแบบใหม่ทั้งหมด ที่มีขนาดและระยะมาให้แล้ว คิดแผ่นละ 400 บาท - ดราฟแบบ แบบมีไฟล์ Auto-cad มาให้แล้ว คิดแผ่นละ 200 บาท - งานดราฟแบบจากงาน 3 มิติ ที่ไม่มีไฟล์ CAD คิดเป็นแผ่น แผ่นละ 500 - 1000 บาท รับงานลงสีแบบ แบบนำเสนอลูกค้า 2-3 มิติ คิดเริ่มต้นรูปละ 500 บาทครับ งาน Detail ลงรายละเอียดวัสดุต่างๆ

ฟรีแลนซ์
Suriya

ออกแบบ เขียนแบบ - สายงานสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน และสายงานที่เกี่ยวข้องได้ครับ ติดต่อจ้างงานด้วยภาษาอังกฤษได้ครับ

07/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
54 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน