เขียนบทความ SEO ลงบนเว็บไซต์

- เขียนบทความสุขภาพ ความสวยความงาม ธุรกิจ การเงิน ฯลฯ ลงบนเว็บไซต์ - สามารถเขียนบทความ Support SEO

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนบทความ SEO ลงบนเว็บไซต์

  • 1. ทำ Keyword Reserch ให้ลูกค้าก่อนเขียน
  • 2. พร้อมส่งดราฟแรกให้ดู เพื่อปรับแนวทางการเขียนให้ตรงกับเว็บไซต์
แพ็กเกจ
เขียนบทความลงเว็บไซต์ สุขภาพ ความงาม ธุรกิจฯ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

801 - 1200 Word / 1 บทความ --------------------------------------------------------------------- บทความประเภท สุขภาพ ความงาม ธุรกิจ ฯลฯ - บทความดี คุณภาพสูง เขียนใหม่ No copy - พร้อม Keyword Reserch ให้ขึ้นหน้า Top search - รองรับ SEO - ประสบการณ์ 3 ปี

เขียนบทความลงเว็บไซต์ 30 บทความ สุขภาพ ความงาม ธุรกิจฯ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

801 - 1200 Word / 1 บทความ แพ็กเกจ 30 บทความ ราคา 9,000 บาท เฉลี่ยบทความละ 300 บาท --------------------------------------------------------------------- บทความประเภท สุขภาพ ความงาม ธุรกิจ ฯลฯ - บทความดี คุณภาพสูง เขียนใหม่ No copy - พร้อม Keyword Reserch ให้ขึ้นหน้า Top search - รองรับ SEO - ประสบการณ์ 3 ปี

เขียนบทความลงเว็บไซต์ 10 บทความ ( สุขภาพ ความงาม ธุรกิจฯ )
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

801 - 1200 Word / 1 บทความ แพ็กเกจ 10 บทความ ราคา 3,000 บาท เฉลี่ยบทความละ 300 บาท --------------------------------------------------------------------- บทความประเภท สุขภาพ ความงาม ธุรกิจ ฯลฯ - บทความดี คุณภาพสูง เขียนใหม่ No copy - พร้อม Keyword Reserch ให้ขึ้นหน้า Top search - รองรับ SEO - ประสบการณ์ 3 ปี

ฟรีแลนซ์
Pannita

-Copy Writer -Content Marketing -SEO, Keyword Research, On-Page, SEO -เขียนบทความตามรีเควส

07/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน