ขึ้นModel 3D,Render ,ทำภาพPerspective และออกแบบงานสถาปัตยกรรม

ขึ้นModel 3D ทำภาพPerspectiveและออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก โดยMood and Toneจะค่อนข้างCozy Tone รูปแบบสไตล์งานสถาปัตยกรรมจะเป็นTropical modern โปรแกรมในการขึ้น 3D model จะใช้เป็นSketch up และ Revit (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ) โปรแกรมในการRender จะใช้เป็น Enscape และ Lumion โปรแกรมการตกแต่งPerspective Photoshop

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ขึ้นModel 3D,Render ,ทำภาพPerspective และออกแบบงานสถาปัตยกรรม

  • 1. แจ้งรายละเอียดรูปแบบงานรวมไปถึงปริมาณงานที่ต้องการและแจ้งวันส่งงาน
  • 2. ทางเราเสนอราคา และแจ้งรูปแบบการจ่ายเงิน
แพ็กเกจ
ภาพPerspective(ลูกค้ามีไฟล์ 3D modelอยู่แล้ว)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาภาพPerspective 1 ภาพ(1มุมมอง) จากการRender และตกแต่งด้วยPhotoshop ไฟล์สกุล jpg ความละเอียด 300 DPI

ขึ้น 3D Model
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ขึ้น3D Model (ในกรณีมีแบบ 2D อยู่แล้วเช่นไฟล์ Auto cad) โดยใช้โปรแกรมSketchup หรือRevit อาคารที่อยู่อาศัย ขนาดไม่เกิน 120 ตารางเมตร (ไม่มีภาพPerspective)

3D Model +Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ขึ้น3D Model (ในกรณีมีแบบอยู่แล้ว) อาคารที่อยู่อาศัย ขนาดไม่เกิน 120 ตารางเมตร ภาพPerspective ภาพPerspectiveจากการRender และตกแต่งด้วยPhotoshop ไฟล์สกุล jpg ความละเอียด 300 DPI Exterior 3 ภาพ(3 มุมมอง) Interior 3 ภาพ(3 มุมมอง) รวมเป็น 6 ภาพ

ฟรีแลนซ์
Pannapat

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน