รับเขียนบทความลง Website, blog และอื่น ๆ ทุกประเภทในราคาถูก

รับเขียนบทความทั่วไป และบทความSEO ลงบน Social Media : Facebook / Website ต่าง ๆ ประเภทของบทความ บทความทั่วไป เน้นให้ความรู้และสาระดีๆ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย น่าอ่าน ลูกค้าสามารถแจ้งหัวข้อที่ต้องการได้ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในเพจ Blog หรือ Social Media ต่างๆ บทความขายของ เน้น content ที่ดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าสนใจ พร้อมเสนอขายสินค้าได้ไปในตัว ลูกค้าแจ้งรายละเอียดสินค้าหรือบริการ จุดเด่นที่ต้องการให้เน้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสไตล์ content ที่อยากได้ บทความ SEO เน้นให้สามารถค้นหาหน้า website ของลูกค้าได้ดีขึ้น ลูกค้าระบุหัวข้อบทความ และ keywords ที่ต้องการให้มีในเนื้อหา กำหนดสัดส่วนของ Keywords ได้ สิ่งที่ลูกค้าจะได้เมื่อจ้างเราเขียนบทความ - มีการแทรก Focus Keywords และ Related keywords ได้อย่างแนบเนียน - แนบ Meta Description ให้ทุกบทความ - ทำการจัด Heading ให้เป็นที่เรียบร้อย - ตรวจคำผิดตามหลักไวยากรณ์ก่อนส่งทุกครั้ง - รูปภาพฟรี 1- 5 ภาพ *** แก้ไขงานได้ 1 - 3 ครั้งตามลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความลง Website, blog และอื่น ๆ ทุกประเภทในราคาถูก

  • 1. รับบรีฟ พูดคุยเนื้อหารายละเอียดของงานภาพรวมของโปรดักส์หรือบริการที่ต้องการสื่อสารถึงลูกค้า
  • 2. ตกลงราคาและนัดวันรับงาน (แล้วแต่ความยาวของบทความ)
แพ็กเกจ
บทความยาว 500 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทความขนาดสั้นเหมาะกับการโพสต์ลงโซเชียล ความยาวไม่เกิน 500 คำ / 1 บทความ *ไม่เหมาะกับ SEO หรืองานที่ต้องบรรยายอธิบายเชิงลึก ใช้เวลา 1 - 2 วันหรือเร็วกว่านั้น แก้ไขได้ 1 ครั้ง จากที่เขียนส่งไป แถมฟรี!! ภาพประกอบ 1 - 2 ภาพ

บทความยาว 1000 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ความยาว 1,000 คำ / 1 บทความ เป็นบทความที่ต้องการลงรายละเอียด ลง website สำหรับการต่อยอดการทำธรุกิจ เน้นความน่าเชื่อถือ ใช้เวลา 3 - 4 วันหรือเร็วกว่านั้น แก้ไขได้ 2 ครั้ง จากที่เขียนส่งไป แถมฟรี!! ภาพประกอบ 1 - 3 ภาพ

บทความยาว 1500 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ความยาว 1,500 คำ / 1 บทความ เป็นบทความที่ต้องการลงรายละเอียด ลง website สำหรับการต่อยอดการทำธรุกิจ เน้นความน่าเชื่อถือ ใช้เวลา 4 - 5 วันหรือเร็วกว่านั้น แก้ไขได้ 3 ครั้ง จากที่เขียนส่งไป แถมฟรี!! ภาพประกอบ 3 - 5 ภาพ *นับจำนวนคำตาม Microsoft Word *ไม่รวมภาพประกอบบทความ

ฟรีแลนซ์
Thanyalak

ปัจจุบันทำงานเป็นครูอัตราจ้าง ประวัติการศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ ทีมงานเค้ารับทำงานดังนี้ - พิมพ์งานใน word, power point และ microsoft office online - ออกแบบป้าย โลโก้ ต่างๆในโปรแกรม Photoshop - แปลภาษาเยอรมัน - ไทย ทีมงานเชื่อว่าทุกงานต้องออกมาดี มีคุณภาพ และรวดเร็วที่สุด

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน