รับแบ่งชำระ

ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยวิศวกรไฟฟ้า

"ระบบไฟฟ้าคือหัวใจของที่อยู่อาศัย" การออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดี จะทำให้ช่างสามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เจ้าของสามารถควบคุมวางแผนงบประมาณได้ และมั่นใจได้ว่าบ้านหรืออาคารของท่านจะมีระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบและลงตัว จากประสบการณ์ของผม ในการทำงานด้านระบบไฟฟ้า ทั้งในบทบาทของผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า จึงมีความเข้าใจในเนื้องานอย่างดี, มีผลงานที่ได้มาตรฐานและค่าบริการที่เหมาะสม ผมมีบริการ ดังนี้ - รับออกแบบระบบไฟฟ้า บ้าน, อาคาร, สำนักงาน, หอพัก, โรงแรม, โรงงาน, พื้นที่เช่า, ศูนย์ราชการ อื่นๆ - รับออกแบบ, เขียนแบบระบบไฟฟ้า, คำนวณโหลด, ระบบแสงสว่าง, ปลักซ์, ระบบปรับอากาศ, ระบบสืื่อสาร, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm), ระบบล่อฟ้า - รับออกแบบงานติดตั้งหม้อแปลง, ตู้ MDB, เขียนแบบ Single Line Diagram, Riser Diagram - รับถอดแบบ, ประมาณราคา, ทำ BOQ, รับเขียน Shop Drawing, รับเขียน As Built Drawings - รับตรวจสอบระบบไฟฟ้า, บ้าน, อาคาร, โรงงาน, หอพัก, โรงแรม, เซ็นรับรองระบบไฟฟ้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยวิศวกรไฟฟ้า

  • 1. ลูกค้าส่งแบบแปลนอาคารที่ต้องการให้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ถ้ามี)
  • 2. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดว่าต้องการมีระบบอะไรบ้าง เช่น ระบบแสงสว่าง ปลักซ์ ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งที่ท่านจะได้รับ - แบบระบบไฟฟ้าฉบับจริง (Paper Size : A3, A2, A1 หรือขนาดตามตกลง) - แบบระบบไฟฟ้า (ไฟล์.PDF) - แบบระบบไฟฟ้าจากโปรแกรม CAD (ไฟล์.DWG)

ฟรีแลนซ์
Panitharn

จากประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้า ทั้งในบทบาทของผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ ด้านระบบไฟฟ้า จึงมีความเข้าใจในเนื้องานอย่างดี, มีผลงานที่ได้มาตรฐานและค่าบริการที่เหมาะสม

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
19 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน