3D Visualize Interior-Exterior Perspective

จัดทำแบบนำเสนอทัศนียภาพภายใน (Interior Perspective) และ ทัศนียภาพภายนอก (Exterior Perspective) ไฟล์ JPG, PNG, TIFF, PDF ขนาด 3200 pixel ลูกค้าต้องเตรียมข้อมูลให้ดังนี้ - SketchUp File (ไฟล์งานที่ได้รับการออกแบบมาแล้ว) - Layout Plan (ผังบริเวณ, ผังเฟอร์นิเจอร์, ผังอาคาร) - ระบุวัสดุ โทนสีอาคาร และช่วงเวลาที่ต้องการนำเสนอในภาพ (เช้า, กลางวัน, เย็น อันจะส่งผลต่อบรรยากาศในภาพ) หรือแนบภาพตัวอย่างบรรยากาศที่ต้องการ (Reference) ระยะเวลาทำงานโดยประมาณ 3 วัน ( 1-2 ภาพ ไม่รวมแก้ไข) หลังจากนั้นสามารถแก้ไขภาพได้ 2 ครั้ง (การแก้ไขต้องไม่ส่งผลกระทบต่อตัวชิ้นงานหรือโมเดล)

รายละเอียดเพิ่มเติม

render ภาพ โดยลูกค้ามีไฟล์ SketchUp ที่ได้รับการออกแบบแล้ว 2,500 บาท/ภาพ หากต้องมีการแก้ไขตัวโมเดลเพิ่มเติม จะคิดเพิ่มตามปริมาณงาน เริ่มต้นที่ 500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Visualize Interior-Exterior Perspective

  • 1. พูดคุย ถ่ายทอด สิ่งที่ลูกค้าต้องการ รายละเอียดการทำงาน และทำการตกลงว่าจ้าง
  • 2. ลูกค้าส่งไฟล์งานที่ต้องการตามที่ระบุข้างต้น
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จัดทำแบบนำเสนอทัศนียภาพภายใน (Interior Perspective) และ ทัศนียภาพภายนอก (Exterior Perspective) ไฟล์ JPG, PNG, TIFF, PDF ขนาด 3200 pixel

ฟรีแลนซ์
Somruetai

3D-Visualizer Freelance เต็มเวลา ให้เวลาเต็มที่กับงานค่ะ

01/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน