รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท (ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : งานวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารคดี)

รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท อาทิ งานวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความทั่วไป สารคดี ข่าว นวนิยาย เรื่องสั้น ขอบเขตงาน - ตรวจทานแก้ไขคำผิด วรรคตอน ย่อหน้า คำทับศัพท์ ฯลฯ - เกลาสำนวน เรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา * รับตรวจงานจากไฟล์ word, pdf. และเอกสารกระดาษ ระยะเวลา - เอกสารไม่เกิน 100 หน้า ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน - เอกสาร 100 - 200 หน้า ใช้เวลา 3 - 5 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท (ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : งานวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารคดี)

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดงานเพื่อประเมินราคา
  • 2. สื่อสารเพื่อทำความเข้าใจเนื้องาน
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร ตรวจทานแก้ไขคำผิด
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ขอบเขตงาน - ตรวจทานแก้ไขคำผิด วรรคตอน ย่อหน้า คำทับศัพท์ ฯลฯ 1. เอกสาร A4 ขนาดตัวอักษร 16 หน้าละ 7 บาท 2. เอกสาร A5 ขนาดตัวอักษร 16 หน้าละ 5 บาท

พิสูจน์อักษร ตรวจทานแก้ไขคำผิด เกลาสำนวน เรียบเรียงประโยค
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ขอบเขตงาน - ตรวจทานแก้ไขคำผิด วรรคตอน ย่อหน้า คำทับศัพท์ ฯลฯ - เกลาสำนวน เรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา 1. เอกสาร A4 ขนาดตัวอักษร 16 หน้าละ 10 บาท 2. เอกสาร A5 ขนาดตัวอักษร 16 หน้าละ 7 บาท

ฟรีแลนซ์
อมรรัตน์

ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาฯ เอกประวัติศาสตร์ รักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ สนุกกับการตรวจหาคำผิดเป็นที่สุด

12/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน