สืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย สารนิพนธ์ รายงาน

สืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย สารนิพนธ์ รายงาน ทั้งภาษาไทย อังกฤษจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใข้ในการทำวิจัย สารนิพนธ์ รายงาน รวบรวมเป็นบรรณานุกรม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย สารนิพนธ์ รายงาน

  • 1. ผู้ว่าจ้างติดต่อเข่ามาพูดคุย แจ้งรายละเอียดชองข้อมูลที่ต้องการให้สืบค้น
  • 2. ตกลงราคา
แพ็กเกจ
แพ็ทเกจสืบค้นข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

.ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานที่มีรายการหนังสือ บทความ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการให้สืบค้นในรุูปแบบบรรณานุกรม

สืบค้นข้อมูลพร้อมสาระสังเขป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.ไฟลฺฺงานที่มีรายการหนังสือ บทความ หรือสื่่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการให้สืบค้น 2. ไฟล์งานที่มีสาระสังเขปหรือเรื่องย่อที่ติดมากับหนังสือ บทความ หรือสื่ออื่นๆที่ต้องการให้สืบค้น -คิดตามจำนวนหัวช้อเรื่องและไม่จำกัดจำนวนหน้ากระดาษ ของข้อมูลที่สืบค้นได้

ฟรีแลนซ์
เยาวภา

เยาวภา เจริญศิลป อักษรศาสตร์มหาบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์ เป็นผู้ช่วยนักวิจัยสาขามนุษศาสตร์ เขียนรายงาน รวบรวม สืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษเพื่อการวิจัย เขียนรายงาน สารนิพนธ์ แปลเอกสารจัดทำบรรณานุกรม

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน