รับทำภาพ Perspective ภายใน/ภายนอก รับงาน รับทำงานกราฟฟิกดีไซน์ presentation ในงานรูปแบบสถาปัตยกรรม

1.การทำภาพ 3D Perspective มีการออกแบบเรียบร้อยชัดเจน 2.มี Reference Mood tone Material ของงานที่ชัดเจน - Interior 3D Perspective ราคาเริ่มต้น รูปละ 1,500 - Exterior 3D Perspective ราคาเริ่มต้น รูปละ 2,000 - ปั้นรูปแบบ อาคาร 3D โดย โปรแกรม SKETCHUP ราคาเริ่มต้น 1500 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคารตกลงกันได้ภายหลัง) - รับทำ graphics design อาทิเช่น ลงสี PLAN ทำ Background elevation section ฯลฯ ราคาเริ่มต้น 1500

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ Perspective ภายใน/ภายนอก รับงาน รับทำงานกราฟฟิกดีไซน์ presentation ในงานรูปแบบสถาปัตยกรรม

  • 1. รับทำภาพ 3D perspective ภายนอกและภายใน และ ทำ graphics design
  • 2. 1.การทำภาพ 3D Perspective มีการออกแบบเรียบร้อยชัดเจน 2.มี Reference Mood tone Material ของงานที่ชัดเจน 3.ตกลงราคาและเสนอราคาตามความเหมาะสม 4.ส่งดราฟให้ลูกค้าดู ตรวจเช็คและแก้ไขงาน 5.ลูกค้าต้องบอก Material ให้ชัดเจน 6.RENDER FINAL ก่อนส่งจริง
แพ็กเกจ
Interior 3D Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าได้รับงานตามเวลาที่กำหนด ลูกค้าสามารถแก้ไขจำนวน 4 ครั้ง

Exterior 3D Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าได้รับงานตามเวลาที่กำหนด ลูกค้าสามารถแก้ไขจำนวน 4 ครั้ง

ปั้นรูปแบบ อาคาร 3D โดย โปรแกรม SKETCHUP (ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคารตกลงกันได้ภายหลัง)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าได้รับงานตามเวลาที่กำหนด ลูกค้าสามารถแก้ไขจำนวน 4 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Panachai

มีประสบการณ์การทำงานบริษัทตรงต่อเวลาการทำงานมีความรับผิดชอบต่องานไม่ละทิ้งงานกลางคันส่งงานตามที่เจ้างานกำหนด

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน