ออกแบบ Name / Branding ชื่อแบรนด์สินค้า และบริการ

ให้คำปรึกษาและเสนอไอเดียเกี่ยวกับชื่อแบรนด์ของสินค้า และบริการ รวมถึงการสร้าง Branding ให้มีเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความโดดเด่น และแตกต่างให้กับธุรกิจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ Name / Branding ชื่อแบรนด์สินค้า และบริการ

  • 1. พูดคุยและศึกษาความต้องการของลูกค้าโดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ความเป็นมา กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเชื่อมโยงรายละเอียดในการออกแบบชื่อแบรนด์และภาพลักษณ์แบรนด์ รวมไปถึงการรับบรีฟความต้องการอื่นๆของลูกค้า และสรุปความเข้าใจในการนำเสนอผลงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • 2. นำเสนอไอเดียชื่อ ความหมาย ที่มาของชื่อ รวมถึงสไตล์ของแบรนด์ให้ลูกค้าทั้งหมด 5 ตัวเลือก
แพ็กเกจ
Name & Mood board | ชื่อแบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

หลังจากลูกค้า Approve แล้ว จะส่งรายละเอียดงานเป็นไฟล์ Powerpoint / PDF / JPEG หรือไฟล์อื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแบรนด์ดังนี้ 1. Name: ชื่อแบรนด์ 2. Meaning: ความหมาย/ที่มาของแบรนด์ 3. Mood board: ภาพรวมสไตล์หรือทิศทางของภาพลักษณ์แบรนด์

Name & Brand Character | ชื่อแบรนด์และตัวตนของแบรนด์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

หลังจากลูกค้า Approve แล้ว จะส่งรายละเอียดงานเป็นไฟล์ Powerpoint / PDF / JPEG หรือไฟล์อื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแบรนด์ดังนี้ 1. Name: ชื่อแบรนด์ 2. Meaning: ความหมาย/ที่มาของแบรนด์ 3. Mood board: สไตล์หรือทิศทางของภาพลักษณ์แบรนด์อย่างละเอียด 4. Brand Character: แสดงตัวตนของแบรนด์ผ่าน Brand Personality หรือ Brand Archetypes เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในสินค้าหรือบริการอย่างลึกซึ้ง และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายและแบรนด์

ฟรีแลนซ์
PAMMM

บริการออกแบบโดยกราฟิกที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 7 ปี ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และงานออนไลน์ รวมไปถึงรีทัชรูปภาพ โดยการออกแบบคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายของสินค้าเป็นหลัก เพื่อให้ได้งานออกแบบที่ตรงใจลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด

12/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน