รับทำ Dashboard จาก Looker Data Studio และ Excel

0

จบการศึกษาคณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการธนาคารและการเงิน และการจัดทำ report เพื่อให้ผู้บรืหารตัดสินใจ สามารถให้คำแนะนำในการจัดทำ report ต่างๆได้ ลองทักมาพูดคุยกันได้เลยนะคะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Dashboard จาก Looker Data Studio และ Excel

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งข้อมูลดิบ แจ้งความต้องการในการสร้าง Dashboard / ฺข้อมูลทำ Budget Report
  • 2. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างงาน ผู้รับจ้างจัดทำ Dashboard พร้อมเชื่อมข้อมูล / Budget Report ส่งให้ผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
Dashboard from excel / Looker data studio฿ 1,099
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1,จัดทำ Dashboard ใน Looker Data Studio หรือ Excel ตามที่ต้องการ (1 หน้า) 2.เชื่อมข้อมูลดิบ (excel,csv,etc) จากหลายๆชีท(ไม่เกิน 3 ชีท) ให้อยู่ในชีทเดียว 3.เทรนนิ่งการใช้ Dashboard และการอัพเดตข้อมูล หลังจากส่งมอบงานภายใน 7 วัน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Actual & Budget Report (Excel)฿ 1,299
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.รายงาน Excel เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงกับงบประมาณ(Actual & Budget) โดยแบ่งเป็นชีทรายละเอียดตาม account code และชีท สรุป 2.ทำสูตรเช็คความถูกต้องในการจัดทำรายงาน 3.เทรนนิ่งการอัพเดตข้อมูล หลังจากส่งมอบงานภายใน 7 วัน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!