แบบจำลอง/ประมาณการทางการเงิน (Financial Model / Financial Forecast) เพื่อเริ่มต้นธุรกิจ Startup, SME

แบบจำลอง/ประมาณการทางการเงินนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ Startup/SME และต้องการทราบหรือเห็นภาพผลประกอบการโดยประมาณในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้าของธุรกิจ ก่อนที่จะลงทุน โดยสามารถนำประมาณการที่จัดทำนี้ไปต่อยอดเพื่อขออนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงินได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แบบจำลอง/ประมาณการทางการเงิน (Financial Model / Financial Forecast) เพื่อเริ่มต้นธุรกิจ Startup, SME

  • 1. คุยผ่าน Chat ของ fastwork เกี่ยวกับ Scope ความต้องการของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อทราบความละเอียด, ขนาดธุรกิจ และสมมติฐานทางธุรกิจต่างๆ เพื่อเสนอราคาให้กับลูกค้า
  • 2. คุยกับลูกค้าผ่าน Line/โทรศัพท์หรือ Google Meet เพื่อแนะนำตัวและทราบรายละเอียดการทำงานเพิ่มเติมอีกครั้ง รวมถึงให้ลูกค้าเข้าใจและเห็นชอบโครงสร้างหน้าตาของ Financial Model ก่อนเริ่มงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานที่ลูกค้าจะได้รับหลังจากจบงาน (Deliverables) - ประมาณการ Financial Model/Projection ระยะเวลา 3-5 ปี เป็นไฟล์ .xlsx ประกอบด้วย 3 Sheets หลัก ได้แก่ (1) Summary (2) ประมาณการกำไร/ขาดทุน (Profit&Loss), กระแสเงินสด (Cash Flow) และผลตอบแทนทางการลงทุน IRR, Enterprise Value, Payback และ ROI (3) สมมติฐานทางธุรกิจ - คุยกับลูกค้าผ่าน Line/โทรศัพท์หรือ Google Meet เพื่อแนะนำวิธิการอ่าน ใช้งานและปรับเปลี่ยน Financial Model ได้ด้วยตนเอง

ฟรีแลนซ์
Yutthanai

ประสบการณ์การทำงานด้าน Corporate Business Development/Investment มากกว่า 5 ปี กับ Listed Company ในประเทศไทย

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน