รับทำ Web scraping ด้วยภาษา python เพื่อดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ

* ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ โดยสามารถบันทึกลงใน Excel, Google sheet , .csv, .txt, .json ไฟล์และรูปภาพ ตามที่ลูกค้าต้องการ * เวลาใช้ดำเนินการ 3-14 วัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเว็บไซต์) * สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และ วาดเป็นกราฟแบบต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Web scraping ด้วยภาษา python เพื่อดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ

  • 1. อธิบายรายละเอียดว่าของเวปไซท์เป้าหมาย (ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง? จากเว็บไซต์อะไร?)
  • 2. ประเมินงานความซับซ้อนของงานพร้อมแจ้งเวลาดำเนินงาน
แพ็กเกจ
Web Scrapping ดึงข้อมูลอย่างเดียว
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ไฟล์ csv, excel, google sheet หรือ format ที่ลูกค้าต้องการ 2. ไฟล์ python script สำหรับ scraping

Web Scrapping & Visualisation ดึงข้อมูลพร้อมกับวาดกราฟต่างๆเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ไฟล์ csv, excel, google sheet หรือ format ที่ลูกค้าต้องการ 2. ไฟล์ python script สำหรับ scraping 3. jupyter notebook file เพื่อแสดงผลกราฟต่างๆ หรือ หากลูกค้าต้องการใช้ platform อื่นๆ เช่น Tableau หรือ เป็น Interactive website สามารถตกลงกันได้

ฟรีแลนซ์
Pakawat

เป็นนักเรียนปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัย Queen Mary University of London สาขาวิชา Computer Science ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ AI เพื่อวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติ มีความชำนาญทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์หลากหลายทางในการเป็นผู้พัฒนาเวปไซท์

03/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
20 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน