รับปรึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายแรงงาน

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) ให้คำปรึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ให้คำแนะนำและจัดทำเอกสารตามข้อกฎหมาย เช่น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) แบบฟอร์มขอความยินยอม (Consent form) ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) และบันทึกรายการ (Record of Processing) กฎหมายแรงงาน (Labour Law) ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานทั่วไป ให้คำแนะนำและจัดทำเอกสารเงื่อนไขการทำงาน อาทิเช่น สัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายแรงงาน

  • 1. ติดต่อประสานงานเพื่อขอทราบรายละเอียดและความต้องการของลูกค้า
  • 2. ตกลงรับงาน พร้อมแจ้งระยะเวลาดำเนินงาน และค่าบริการที่ชัดเจน
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

คำแนะนำและจัดทำเอกสารตามกฎหมาย อาทิเช่น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) แบบฟอร์มขอความยินยอม (Consent form) ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) และบันทึกรายการ (Record of Processing)

ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

คำแนะนำและจัดทำเอกสารเงื่อนไขการทำงาน อาทิเช่น สัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ฟรีแลนซ์
Pairat

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจดจัดตั้งบริษัท

11/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
14 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน