สัมภาษณ์เดี่ยวหรือ Focus Group

สามารถทำงานสัมภาษณ์ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เริ่มจากการออกแบบสอบถาม และวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อลูกค้าจะสามารถนำไปใช้ได้ในด่านต่างๆเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สอบถามความต้องการของลูกค้า หรือแม้กระทั้งหาปัจจัยเพื่อที่จะนำไปพัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆได้ในอนาคต การทำ Focus Group ควรที่จะไม่เกิน 8 คน ต่อ session เพื่อที่จะทำให้ได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบรายงานขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าอยากได้แบบไหน สามารถคุยและแลกเปลี่ยนกันได้ครับ อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้องาน สามารถคุยรายละเอียดก่อนตัดสินใจได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สัมภาษณ์เดี่ยวหรือ Focus Group

  • 1. คุยรายละเอียดและความต้องการของลูกค้า
  • 2. นัดหมาย Target Group ตามความต้องของลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เริ่มต้นที่ 800 บาท/ชั่วโมง และสามารถตกลงราคากันได้ขึ้นอยู่กับปริมาณและขนาดของผู้สัมภาษณ์

ฟรีแลนซ์
Porwut

I'm Pai from Thailand. I was working with an airline as Product and Marketing for the past 4 years. I'm a MBA holder from a recognised university in Malaysia.

03/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
19 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน