พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Django Framework

0

ปัจจุบันรับพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมในรูปแบบ ฟรีแลนซ์เต็มเวลา โดยออกแบบทั้งในส่วนของหน้าบ้าน และหลังบ้าน รวมไปถึงการ Setup CloudVPS, Deploy โปรเจคขึ้น Production

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Django Framework

  • 1. รับ Requirements แล้วนำไปวิคราะห์ เพื่อกำหนดขอบเขตงาน
  • 2. ออกแบบโปรแกรม และฐานข้อมูล
แพ็กเกจ
เว็บไซต์ทั่วไป เช่น เว็บบริษัท องค์กร หน่วยงาน และเว็บไซต์ส่วนตัว ฿ 19,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Source Code เป็นของผู้ว่าจ้าง 100% หลังจากส่งมอบงาน สามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติมได้เลย ***ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น หากว่า Requirements มีความละเอียดหรือซับซ้อน ราคาจะปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นตามความยากง่ายของตัวโปรแกรมหรือเว็บไซต์


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!