รับแบ่งชำระ

รับทำระบบ WMS และ MRP ด้วยภาษา .Net /C#,PHP,Nodejs

โปรแกรมคลังสินค้าครบวงจร (WMS) เป็นระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าทั่วไป ที่ใช้ในการรับสินค้า จัดเก็บสินค้า และเบิกสินค้า สนับสนุนการใช้ระบบ Barcode ทั้ง 1D/2D/RFID โดยรองรับอุปกรณ์ Handheld Barcode Scanner ระบบโปรแกรมคลังสินค้า (WMS) ประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ - การรับสินค้า (Receiving) - การจัดเก็บสินค้า (Storage) - การส่งมอบสินค้า (Delivery) ภาษาที่ใช้พัฒนา - .Net /C# - PHP - Nodejs - CI and Laravel Framework

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำระบบ WMS และ MRP ด้วยภาษา .Net /C#,PHP,Nodejs

  • 1. เก็บความต้องการและปัญหาที่เกินขึ้นจริงจากผู้ใช้
  • 2. ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลในการเก็บรักษาไฟล์ข้อมูล
แพ็กเกจ
โปรแกรมสำเร็จรูปพร้อมใช้
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.โปรแกรมสำเร็จรูป WMS.EXE 2.Source Code 3.User Manual

ค่าเดินทาง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ค่าเดินทางไป Onsite Service - Install

ฟรีแลนซ์
Pacpoom

Able to write program with ASP, C# , Expert VB6,VB.Net and PHP java scrip

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน