รับพิมพ์งานทุกอย่าง พิมพ์รายงาน ด้วย Word หรือ Powerpoind งานด่วน งานเร่งได้หมด

-รับพิมพ์งานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์งานรายงาน งานพิมพ์ทุกอย่าง -พิมพ์งานตามแบบ หนังสือ หรือแม้แต่พิมพ์เพื่อรวบรวมเอกสาร -รับทำงานพิมพ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Word หรือ Powerpoind -สามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี -มีทักษะการพิมพ์ที่คล่องแคล่วและแม่นยำ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทุกอย่าง พิมพ์รายงาน ด้วย Word หรือ Powerpoind งานด่วน งานเร่งได้หมด

  • 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการจ้างงาน พร้อมแจ้งรายละเอียดในงานที่ต้องการให้ฟรีแลนซ์ทราบ
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคาและทำข้อตกลงในการจ้างงาน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจที่ 1
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- งานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น การทำรายงานนำเสนอ การทำรายงานทั่วไป - รับพิมพ์ไม่เกิน 20 หน้า ราคาประมาณ 251 บาทต่อ 1 งาน - ไฟล์ที่ได้รับทั้ง (.DOCX PDF) - ฟรีแลนซ์ใช้เวลาในการทำประมาณ 5 วัน -หากมีงานที่ต้องการแก้ไขสามารถทักมาบอกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ

แพ็กเกจที่ 2
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

- งานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น การทำรายงานนำเสนอ การทำรายงานทั่วไป - พิมพ์ 20 หน้าขึ้นไป ราคาประมาณ 500 บาทต่อ 1 งาน - ไฟล์ที่ได้รับทั้ง (.DOCX PDF) - ฟรีแลนซ์ใช้เวลาในการทำประมาณไม่เกิน 14 วัน -หากมีงานที่ต้องการแก้ไขสามารถทักมาบอกได้โดยเสียค่าใช้จ่าย 20 % ของราคาที่จ่ายค่ะ โดยที่มากกว่า 5 หน้าขึ้นไป

แพ็กเกจที่ 3
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

- งานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น การทำรายงานนำเสนอ การทำรายงานทั่วไป - พิมพ์ 50 หน้าขึ้นไป ราคาประมาณ 1000 บาทต่อ 1 งาน - ไฟล์ที่ได้รับทั้ง (.DOCX PDF) - ฟรีแลนซ์ใช้เวลาในการทำประมาณ 20 วัน -หากมีงานที่ต้องการแก้ไขสามารถทักมาบอกได้โดยเสียค่าใช้จ่าย 20 % ของราคาที่จ่ายค่ะ โดยที่มากกว่า 5 หน้าขึ้นไป

ฟรีแลนซ์
แพ็ค

เป็นนิสิตนักศึกษา ต้องการทำงานสร้างรายได้เสริม งานที่สามารถทำได้ เช่น พิมพ์งาน ใช้Microsoftได้ดี เช่น word Power Point และทำงานแปลภาษาได้ ถนัดPhotoshop ฯลฯ

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน