จัดการข้อมูลดิบ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ / คณิตศาสตร์ โดยใช้ Excel / VBA ตามต้องการ

- รับวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรต่างๆ, VBA, Pivot Table, กราฟ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ - รับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดการข้อมูลดิบ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ / คณิตศาสตร์ โดยใช้ Excel / VBA ตามต้องการ

  • 1. คุยรายละเอียด วัตถุประสงค์ และสิ่งที่ต้องการ
  • 2. รับไฟล์ข้อมูลมนรูปแบบ Excel จากเจ้าของงาน เพื่อทำการตรวจสอบและอาจปรับข้อมูลบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1. ส่งมอบงานในรูปแบบตารางผลลัพธ์ที่แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย หรือค่าทางคณิตศาสตร์ / สถิติอื่นๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ excel 2. หากมีข้อแก้ไข ให้แจ้งรายละเอียดกลับมา สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง 3. ราคาและจำนวนวันทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณแะความซับซ้อนของงาน อาจขอคิดเพิ่มจากราคาเดิมไม่เกิน 1500 บาท และจำนวนวันอาจเพิ่มจากปกติ 2-3 วัน

ฟรีแลนซ์
ศิริกาญจน์

Writer, Microsoft Excel Expert, TAS19 ทีปรึกษาด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานบัญชีไทย ผู้เชียวชาญด้านการจัดการ/วิเคราะห์ช้อมูลด้วย MS Excel, SQL Server, VBA

05/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน