รับทำวีซ่าจีนเชียงใหม่ กรุงเทพ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต

0

ให้คำแนะนำปรึกษาและรับทำวีซ่าจีน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน โดยจะกรอกข้อมูลออนไลน์ให้ ตรวจเช็คและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการยื่นขอวีซ่าจีน โดยมีทีมงานพาไปยื่นเอกสาร หรือจะไปยื่นเองก็ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำวีซ่าจีนเชียงใหม่ กรุงเทพ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต

  • 1. คุยรายละเอียดงานกับลูกค้า
  • 2. ลูกค้าต้องส่งไฟล์ข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการกรอกข้อมูลออนไลน์
แพ็กเกจ
ยื่นวีซ่าจีนเชียงใหม่฿ 1,388
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. Confirmation of Online Visa Application 2. Appointment 3. ใบจองตั๋วเครื่อง+โรงแรม (หากลูกค้ายังไม่ได้จอง) 4. ช่วยตรวจเช็คเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าจีน 5. **พาลูกค้าไปยื่นขอวีซ่าจีนที่ศูนย์วีซ่าเชียงใหม่** (เวลา 2 วันยังไม่รวมเวลาในการยื่นขอวีซ่าจีน ซึ่งปกติจะใช้เวลา 4 วันทำการในการขอวีซ่าจากศูนย์) (ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าที่ทางศูนย์วีซ่าจะเรียกเก็บ)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
กรอกข้อมูลวีซ่าจีน฿ 990
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. Confirmation of Online Visa Application 2. Appointment 3. ใบจองตั๋วเครื่อง+โรงแรม (หากลูกค้ายังไม่ได้จอง) 4. ช่วยตรวจเช็คเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าจีน 5. ดูแลลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะได้วีซ่าผ่านช่องทาง messages ต่าง (เวลา 2 วันยังไม่รวมเวลาในการยื่นขอวีซ่าจีน ซึ่งปกติจะใช้เวลา 4 วันทำการในการขอวีซ่าจากศูนย์) (ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าที่ทางศูนย์วีซ่าจะเรียกเก็บ)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!