ออกแบบเขียนแบบโครงสร้างอาคารทุกประเภท(มี ภ.ย. และ ส.ย. เซ็นรับรอง)

เขียนแบบและออกแบบงานโครงสร้างอาคารทุกขนาด มีรายการคำนวนให้ มี ภย. และ สย.เซ็นรับรองตามขนาดงาน มีแบบสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง ภาพ3D ไฟล์Cad และ PDF ของงานโครงสร้างและโมเดล 3D(Revit)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบเขียนแบบโครงสร้างอาคารทุกประเภท(มี ภ.ย. และ ส.ย. เซ็นรับรอง)

  • 1. รับ Concept Design ,ความต้องการของลูกค้า ,ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการออกแบบ(ฟังค์ชั่นการใช้งาน ,ตำแหน่งและขนาดที่ดินของสถานที่ก่อสร้าง ,ข้อมูลดิน ,งบประมาณเบื้องต้น ,กำหนดการณ์ก่อสร้าง เป็นต้น)
  • 2. ออกแบบโมเดลและแปลนเบื้องต้นเพิ่งส่งให้ลูกค้าดู และตัดสินใจ ระยะเวลา 1-3 วัน
แพ็กเกจ
พื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แบบก่อสร้าง(PDF+CAD+Revit File)

พื้นที่ 150-300 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

แบบโครงสร้าง (PDF+CAD+Revit File) รายการคำนวนโครงสร้างมีลายเซ็นวิศวกรณ์เซ็นกำกับ(PDF+เอกสารhard copy ส่งไปรษณีย์)

พื้นที่ 300-600 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

แบบโครงสร้าง (PDF+CAD+Revit File) รายการคำนวนโครงสร้างมีลายเซ็นวิศวกรณ์เซ็นกำกับ(PDF+เอกสารhard copy ส่งไปรษณีย์)

ฟรีแลนซ์
Kollawat

วิศวกรโยธาผู้มีประสปการณ์ด้านการออกแบบอาคารโดยเฉพาะ รับเขียนแบบออกแบบบ้านหรืออาคารขนาดกลางพร้อมจัดทำรายการคำนวน เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างและจัดทำแบบสำหรับก่อสร้าง โดยใช้ระบบ BIM ในการทำงานด้านการเขียนแบบและวางแผน ทำให้ลูกค้าสามารถเห็นภาพโดยรวมทั้งหมดและควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลายได้เมื่อก่อสร้างจริง

10/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน