Presentation ได้รับงานเป็นไฟล์ PowerPoint แก้ไขข้อความได้เอง

ประเภทงานที่รับ - งานนำเสนอผู้บริหาร/องค์กร /โรงเรียน/ หน่วยงานราชการ - นำเสนอส่วนตัว โปรแกรมที่ใช้ - Adobe Photoshop - Adobe illustrator - MS Power Point สไตล์ของงาน - Flat Design - Infographics จำนวนสไลด์ ไม่เกิน 7 หน้า ขนาดของสไลด์ 16:9 ลูกค้าสามารถดูผลงานตัวอย่างได้ที่ https://prezi.com/p/aildu1efy6lq/?present=1

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Presentation ได้รับงานเป็นไฟล์ PowerPoint แก้ไขข้อความได้เอง

  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูล /ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการนำเสนอ แจ้งความประสงค์ต้องการใส่ข้อความทั้งหมด หรือต้องการใส่ข้อความเล็กน้อย เพียงเท่านั้น/ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนำเสนอ/ จำนวน Slide ที่ต้องการ/ วันที่ต้องการใช้งาน
  • 2. ส่งงานให้ตรวจสอบเพื่อแก้ไขงาน ไม่เกิน 3 ครั้ง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ชิ้นงาน 1 ชิ้น ประกอบด้วย 1. ไฟล์สำหรับโปรแกรม Power Point จำนวน 1 ชุด 2. ไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด

ฟรีแลนซ์
ตระกูล

คนธรรมดาที่ชอบสร้างสรรค์ผลงานบ้าง Copy บ้าง ออกแบบเองบ้าง ใจะทำเว็บด้วย Wordpress, หรือทำ Infographics ก็ได้นะ

12/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน