รับตรวจเช็ค/แก้ไขคำและแกรมม่าภาษาอังกฤษ 🇬🇧 และภาษาไทย 🇹🇭

🔍 ตรวจเช็ค/แก้ไขคำและแกรมม่าภาษาอังกฤษ 📎 ทำผ่าน Microsoft office 📌 รับทุกไฟล์ต้นฉบับ รูปภาพ รูปถ่าย หนังสือ เว็บไซต์ PDF 📌 ส่งไฟล์ .doc PDF หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องการ 📌 แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง 📌 ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายและปริมาณของเนื้องาน 🙇🏻‍♀️💕🙇🏻‍♀️💕🙇🏻‍♀️

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจเช็ค/แก้ไขคำและแกรมม่าภาษาอังกฤษ 🇬🇧 และภาษาไทย 🇹🇭

  • 1. รับข้อมูลงานจากผู้ว่าจ้าง เช่น จำนวนงาน ภาษาที่ให้เช็ค รูปแบบงานที่อยากได้ ไฟล์ต้นฉบับ
  • 2. ประเมินราคา จำนวนวันที่ทำ โดยประเมินจากไฟล์ต้นฉบับที่ได้รับ ทั้งนี้สามารถต่อรองกันได้
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ตรวจเช็ค🇹🇭ภาษาไทย เริ่มต้นหน้าละ 250 บาท 🇬🇧ภาษาอังกฤษเริ่มต้นหน้าละ 260 บาท 📌 ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของเนื้องาน ซึ่งจะมีการตกลงกันก่อนที่จะคอนเฟิร์มการจ้างงานค่ะ (หากเป็นงานด่วน ให้แจ้งก่อนนะคะ) 📌 ส่งงานเป็นไฟล์ .doc และ pdf หรือตามที่ผู้จ้างต้องการ ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของงานได้ หากต้องการแก้ไขสามารถส่งมาให้แก้ได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Omsin

-ชอบลองใช้สกินแคร์ตัวใหม่ๆ เพื่อบอกต่อถึงความน่าใช้ของสกินแคร์เหล่านั้น -รับแปลภาษาอังกฤษ -ไทย / ไทย-อีงกฤษ

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน