Content and Marketing Campaign Management

จัดเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถบรี๊ฟและดูแลรูปแบบอาร์ทเวิร์คสำหรับลงใน Social Media ให้เป็นไปตามไกด์ไลน์ของแบรนด์ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทสุขภาพและความงาม (Health & Beauty) พร้อมบริหารจัดการแคมเปญตามกำหนด เช่น การขึ้นสินค้า โปรโมชั่น หรือแจกโค้ก สำหรับ e-market place สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Content and Marketing Campaign Management

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ เพื่อประเมินเวลา ทรัพยากร และค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถขอดูตัวอย่างงานจากบรี๊ฟที่ส่งให้ก่อนได้ 1-2 ครั้ง ตามความเหมาะสม
  • 2. ตกลงและยินยอมในรายละเอียดร่วมกัน พร้อมเซ็นต์รับรองใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
คอนเทนต์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

กรณีเป็นชิ้นงานโพสต์ คิดเป็นราคาต่อชิ้น หรือต่อโพสต์ ซึ่งจะมีการจัดเตรียมคอนเทนต์ให้เป็นรายสัปดาห์ (ล่วงหน้า 1 สัปดาห์) ลูกค้าจะได้รับรายละเอียดเนื้อหางาน และอาร์ทเวิร์คที่ล้อนช์ทั้งหมด

แคมเปญ/โปรเจ็กต์ ไม่เกิน 15 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

กรณีเป็นแคมเปญหรือโปรเจ็คคิดเหมาตามตกลง ลูกค้าจะได้รับรายละเอียดเนื้อหางาน และอาร์ทเวิร์คที่ล้อนช์ทั้งหมด

ฟรีแลนซ์
Maneepan

วางแผนการตลาด สื่อสารการตลาด E-Commerce เขียนคอนเทนต์ผ่านสื่อ Social Media (Line OA, Instagram, Facebook, TikTok, Website, bolg) บริหารและจัดการแคมเปญบน Market Place (Shopee & Lazada). สามารถบริหารจัดการงบโฆษณาบน Facebook และ Market Place I always on time with efficient, and I am result oriented.

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน