รับลงเสียงบรรยาย สปอตโฆษณา สารคดี อินโฟกราฟิก

ลงเสียงบรรยายเป็นภาษาไทย ตามสคริปท์ของลูกค้า ลูกค้าสามารถส่ง reference หรือ mood and tone เพื่อช่วยให้ได้รับงานตรงความต้องการมากขึ้น หรือสามารถส่งตัวคลิปวีดีโอที่จะนำเสียงไปใส่ มาให้ดูก่อนการลงเสียงจริงได้ ส่งงานลูกค้าเป็นไฟล์เสียงพร้อมใช้งานในกระบวนการตัดต่อ ตัวอย่างผลงาน https://youtu.be/0pbJjRidwyI https://youtu.be/FUX2CL3Vssw https://youtu.be/ff0qCuuVsfc https://youtu.be/7ofSy8XCn7g https://youtu.be/aCuO6pNdEcI https://youtu.be/S0MbGLS1HIg รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากสคริปท์มีความยาวเกิน 5 นาที ต้องมีการตกลงราคากันอีกครั้ง หรือ หากมีหลายตอนสามารถคิดเป็นราคาเหมาให้ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับลงเสียงบรรยาย สปอตโฆษณา สารคดี อินโฟกราฟิก

  • 1. รับสคริปท์จากลูกค้า โดยลูกค้าต้องตรวจสอบคำอ่าน คำสะกดกรณีมีคำเฉพาะ ต้องระบุคำอ่านที่ถูกต้องเป็นภาษาไทยมากำกับด้วย เพื่อความถูกต้อง ก่อนนำไปลงเสียงจริง โดยสคริปท์ต้องมีความยาวตามที่ได้ตกลงไว้ หากสคริปท์มีความยาวเกินกว่าแพ็คเก็จที่ลูกค้าได้เลือกไว้ จะต้องเปลี่ยนเป็นแพ็คเก็จความยาวที่เหมาะสมกับสคริปท์ของลูกค้า
  • 2. ลูกค้าสามารถส่ง reference เสียงใน mood & tone ที่ต้องการมาให้ได้ เพื่อความรวดเร็วในการส่งงาน หรือหากส่งวีดีโอที่จะนำไปตัดต่อก็จะทำให้เข้าใจภาพรวมของงานมากยิ่งขึ้น
แพ็กเกจ
ลงเสียงบรรยายความยาว 1 นาที
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เสียงบรรยายความยาว 1 นาที นำส่งผ่านอีเมล์เป็นไฟล์เสียง mp3 คุณภาพ 320 kbps หรือนามสกุลอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (เว้นแต่การส่งงานเกิดการผิดพลาดจากผู้ลงเสียงเอง เช่น อ่านผิด หรือข้อความหายไปไม่ตรงตามสคริปท์ ผู้รับจ้างจะแก้ไขให้โดยจะยังไม่นับว่าเป็นการแก้ไข)

ลงเสียงบรรยายความยาว 3 นาที
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เสียงบรรยายความยาว 3 นาที นำส่งผ่านอีเมล์เป็นไฟล์เสียง mp3 คุณภาพ 320 kbps หรือนามสกุลอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (เว้นแต่การส่งงานเกิดการผิดพลาดจากผู้ลงเสียงเอง เช่น อ่านผิด หรือข้อความหายไปไม่ตรงตามสคริปท์ ผู้รับจ้างจะแก้ไขให้โดยจะยังไม่นับว่าเป็นการแก้ไข)

ลงเสียงบรรยายความยาว 5 นาที
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เสียงบรรยายความยาว 5 นาที นำส่งผ่านอีเมล์เป็นไฟล์เสียง mp3 คุณภาพ 320 kbps หรือนามสกุลอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (เว้นแต่การส่งงานเกิดการผิดพลาดจากผู้ลงเสียงเอง เช่น อ่านผิด หรือข้อความหายไปไม่ตรงตามสคริปท์ ผู้รับจ้างจะแก้ไขให้โดยจะยังไม่นับว่าเป็นการแก้ไข)

ฟรีแลนซ์
Olarn

- จบปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ มีประสบการณ์การทำงานในการผลิตรายการโทรทัศน์กว่า 15 ปี และใช้เสียงบรรยายในรายการสำหรับออกอากาศทางโทรทัศน์ - ถนัดการลงเสียงบรรยาย การอ่านภาษาไทย การออกเสียงควบกล้ำที่ชัดเจน - มีประสบการณ์ในการลงเสียงบรรยาย VDO presentation, event และงานประกาศรางวัล

02/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
16 ครั้ง
ขายได้
49 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน