รับพิมพ์งานตามต้นฉบับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รับพิมพ์งานตามต้นฉบับทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้ง ms word, ms excel, ms powerpoint รับงานด่วน 1-2 วัน กราฟและสมการอย่างง่าย รับทำรายงาน หาข้อมูลต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานตามต้นฉบับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • 1. ส่งต้นฉบับที่ต้องการให้พิมพ์เพื่อประเมินราคา
  • 2. เมื่อพิมพ์เสร็จส่งงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ หากมีการแก้ไขจะส่งงานให้ตรวจสอบอีกครั้ง (แก้ไขฟรี 2 ครั้ง)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รับพิมพ์งานตามต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1. ไฟล์ PDF Word Excel (สกุลไฟล์ .pdf, .docx, xlxs) สามารถระบุสกุลไฟล์ที่ต้องการได้ 2. จำนวน 1-20 หน้า ขนาด A4 3. แก้ไขฟรี 2 ครั้ง 4. ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน 5. ยินดีรับงานด่วน 6. เกิน 20 หน้า หน้าต่อไปหน้าละ 8 บาทค่ะ

ฟรีแลนซ์
Noodjaree

มีความสามารถในการพิมพ์งาน ภาษาไทย 30 คำต่อนาที และภาษาอังกฤษ 36 คำต่อนาที เรียนด้านการพิมพ์ดีดมา จบปริญญาตรีด้านการบัญชี มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจทานงาน

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน