ที่ปรึกษาธุรกิจ, รับสร้างแบรนด์ดูแลธุรกิจครบวงจร PR & Marketing ลงสื่อ Online & Offline

ภายใน 2 ชั่วโมงนอกจากเรื่องพื้นฐานทางธุรกิจที่ “คุณลูกค้า”จะได้รับทราบแล้ว เรามี “กุญแจแห่งความสำเร็จ” (Key Success) ที่จะแนะนำในการสร้างแบรนด์ให้ลูกค้ามีตัวตน, มีจุดยืน,สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดและชัดเจนที่สุด นำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน. จากประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อสารมวลชนและการสร้างแบรนด์มากว่า 15 ปี ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ ปัจจุบันเรายังรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอีกหลากหลาย สิ่งที่ลูกค้าจะได้นอกจากนี้ คือการนำวิธีคิดและการวางกลยุทธ์นำไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาธุรกิจ, รับสร้างแบรนด์ดูแลธุรกิจครบวงจร PR & Marketing ลงสื่อ Online & Offline

  • 1. รับฟังรายละเอียดเบื้องต้นถึงข้อมูลของลูกค้าโดยเจรจาผ่าน fastwork เพื่อประเมิน scopeของการทำงาน จากนั้นทำใบเสนอราคาและอนุมัติ
  • 2. นัดวัน-เวลา-สถานที่เพื่อให้คำปรึกษา และวางแผนงาน วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ตามโจทย์ของลูกค้า
แพ็กเกจ
บริการที่ปรึกษาธุรกิจและให้คำแนะนำการเกี่ยวกับสร้างแบรนด์ 1.1 ค่าบริการที่ปรึกษา 3,000 บาท / 2 ชั่วโมง ส่วนสถานที่นั่งคุยงาน ขอเป็นร้านกาแฟ หรือสถานที่แนวเส้นรถไฟฟ้า หากมีค่าใช้จ่ายของสถานที่หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับชอบทั้งสิ้น หรือใช้วิธีส่งไฟล์งาน และโทรศัพท์คุยกันได้ค่ะ 1.2 ค่าบริการที่ปรึกษารายเดือน 36,000 บาท / 30 ชั่วโมงต่อเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับใน 2 ชั่วโมง 1. ได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ธุรกิจ 2. ได้ทราบจุดแข็ง จุดแตกต่างในการสร้างตัวตนของธุรกิจ 3. ได้ทราบทิศทางและกลยุทธ์ในการสื่อสาร ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 4. ที่สำคัญได้ทราบถึง "กุญแจแห่งความสำเร็จ” (Key Success) ในการทำธุรกิจ

ฟรีแลนซ์
Pirom

ที่ปรึกษาและแนะนำการสร้างแบรนด์ธุรกิจ, กลยุทธ์การสื่อสารOnline&Offline, PR&Marketing ดูแลครบวงจร

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
14 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน