รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท จัดรูปเล่ม

ผู้จ้างจะต้องส่งงานต้นฉบับทั้งไฟล์ word และไฟล์ pdf มาอย่างน้อย 1 วัน - รับงานพิสูจน์อักษร ทั้งภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ ตรวจคำผิด คำทับศัพท์ คำซ้ำ การเว้นวรรค ย่อหน้า ให้ถูกต้องตามราชบัณฑิตฯ และตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท จัดรูปเล่ม

  • 1. สำหรับ รับพิสูจน์อักษร ตรวจความถูกต้องของต้นฉบับงานเขียนทุกประเภท 1. ลูกค้าแจ้งประเภทงาน ขนาดกระดาษ จำนวนหน้า และความต้องการของงาน พร้อมตัวอย่างไฟล์
  • 2. 2. ประเมินราคาจากข้อมูลของลูกค้า
แพ็กเกจ
50 หน้าแต่ไม่เกิน 100 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ไฟล์ต้นฉบับของลูกค้าคือ .doc, .docx หรืออื่น ๆ ที่สามารถแก้ไขได้ - ขนาดกระดาษ A4 ตัวอักษร 16 ภาษาไทย ราคาหน้าละ 6 บาท - กรณีไม่เต็มหน้า จะคิดราคาตามส่วนที่ปรากฏจริง เช่น มีเพียงครึ่งหน้า จะคิดราคา 3 บาท - ส่งงานเป็นไฟล์เอกสารต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบตัวสะกด คำทับศัพท์ การใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน ตลอดจนใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมตามบริบทของเนื้อหาแล้ว (ลูกค้าสามารถแจ้งวิธีการแสดงคำที่ต้องแก้ไขในรูปแบบที่ต้องการได้) ใช้เวลา 1 วัน - สามารถแจ้งรูปแบบ template ที่จะใช้ได้

100 หน้าขึ้นไป เเต่ไม่เกิน 200 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ต้นฉบับของลูกค้าคือ .doc, .docx หรืออื่น ๆ ที่สามารถแก้ไขได้ - ขนาดกระดาษ A4 ตัวอักษร 16 ภาษาไทย จำนวน 50 หน้า ราคาหน้าละ 6 บาท - กรณีไม่เต็มหน้า จะคิดราคาตามส่วนที่ปรากฏจริง เช่น มีเพียงครึ่งหน้า จะคิดราคา 3 บาท - ส่งงานเป็นไฟล์เอกสารต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบตัวสะกด คำทับศัพท์ การใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน ตลอดจนใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมตามบริบทของเนื้อหาแล้ว (ลูกค้าสามารถแจ้งวิธีการแสดงคำที่ต้องแก้ไขในรูปแบบที่ต้องการได้) ใช้เวลา 1 วัน - สามารถแจ้งรูปแบบ template ที่จะใช้ได้

ฟรีแลนซ์
Kajeepan

ชื่อออยค่ะ เรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้ช่วยวิจัยค่ะ สนใจและชื่นชอบงานถอดเทป เพื่อพัฒนาตนเองได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมค่ะ สอบถามได้นะคะ :)

07/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน