บริการทบทวนกรมธรรม์ประกันชีวิตและให้คำปรึกษาวางระบบธรรมนูญครอบครัว

เนื่องด้วยผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันชีวิตหลายฉบับ จึงไม่สามารถจดจำความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ตนซื้อไว้ได้ ไม่เข้าใจข้อความและศัพท์ต่างๆซึ่งเป็นภาษาทางกฎหมายทำให้เข้าใจผิดและสำคัญผิดในสาระสำคัญ และให้คำปรึกษาวางระบบธรรมนูญครอบครัว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการทบทวนกรมธรรม์ประกันชีวิตและให้คำปรึกษาวางระบบธรรมนูญครอบครัว

  • 1. อธิบายแนวทางการทำงาน
  • 2. รวบรวมข้อเท็จจริง รับกรมธรรม์ จัดการสรุปกรมธรรม์ เสนอแผนการทำงานปรับปรุงและแก้ไข
แพ็กเกจ
สรุปและทบทวนกรมธรรม์ประกันชีวิต
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ตารางสรุปกรมธรรม์ ที่ทำให้เข้าใจความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ตนมี เข้าใจข้อความและศัพท์ตามกฎหมายที่ระบุในกรมธรรม์ สามารถวางแผนการประกันชีวิตที่ถูกต้องและสามารถวางแผนการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตได้ด้วยตนเอง

จัดทำธรรมนูญครอบครัว
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ธรรมนูญครอบครัว หรือข้อตกลงร่วมกันของคนในครอบครัว ครอบคลุมด้านกฎระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติของสมาชิกครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน หรือทำงานร่วมกันในธุรกิจครอบครัว เพื่อสร้างความชัดเจนในการทำให้มีผลบังคับใช้ ช่วยให้เกิดความชัดเจนด้านการบริหารจัดการธุรกิจและทรัพย์สิน ช่วยสร้างความสมานฉันท์ในครอบครัว อัตราความยากง่ายของครอบครัว

ฟรีแลนซ์
Yong

บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมณัฐ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ บริหารหนี้ แบบครบวงจรภายใต้กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ แก่สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป ฟ้องร้องดำเนินคดีโดยทนายความผู้มีความรู้ความสามารถ ดำเนินการสืบทรัพย์และบังคับคดีทั่วราชอาณาจัก

04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน