รับสอน Microsoft Office ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง

1. สามารถเรียนแบบออนไลน์แบบไลฟ์สดได้ 2. สามารถนัดเวลาที่ผู้เรียนและผู้สอนสะดวก 3. สามารถเรียนได้ทั้งวันหยุด วันธรรมดา 3. สามารถเรียนแบบตัวต่อตัวถึงสถานที่ที่นัดหมาย 4. ผู้สอนมีห้องเรียนอยู่ เป็นห้องเรียนติดแอร์ พร้อมคอมพิวเตอร์ให้บริการ สามารถเลือกมาเรียนยังสถานที่ของผู้สอนได้ (จ. ชลบุรี) และยังไ้ด้รับส่วนลดด้วย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสอน Microsoft Office ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง

  • 1. นัดหมายสถานที่ วัน-เวลาในการเรียน
  • 2. ผู้เรียนและผู้สอนพบกันยังสถานที่นัดหมาย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. เรียนผ่านระบบออนไลน์แบบไลฟ์สดหรือสอนตัวต่อตัว 2. จำนวนชั่วโมงในการสอน 12 ชั่วโมง (2 วัน) 3. หลักสูตร Microsoft Office สำหรับผู้เริ่มต้น ประกอบด้วย Word Excel PowerPoint

ฟรีแลนซ์
นิติธร

นักเขียนอิสระด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญการจัดการฐานข้อมูล และ MS Office, VBA ผู้ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับ MS Office และการถ่ายภาพ ผลงานที่ผ่านมา 2560: สร้างฐานข้อมูลควบคุมวัสดุคงคลังด้วย MS Access 2558: การใช้ Excel ดึงข้อมูลจาก Oracle เพื่อทำรายงานสำเร็จรูป 2556: สร้างฐานข้อมูลการบริจาคเงินของวัดกิ่วลมด้วย MS Access 2555: สร้างฐานข้อมูลศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีด้วย MS Access 2554: ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคการใช้งาน SAP/APO สำหรับ Supply Chain ให้การสนับสนุนการติดตั้ง Windows 7/ Office 2010 ระดับองค์กร 2553: ให้การฝึกอบรมการใช้งาน MS Access ระดับองค์กรสำหรับ Supply Chain 2552: ติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล KPI และ SPC ประเทศเวียดนาม ติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล KPI และ SPC ประเทศไทย สร้างฐานโปรแกรมเก็บข้อมูลจำนวนพนักงานด้วย MS Access 2550: เข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูล KPI และ SPC (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นผู้ประสานงานระดับภูมิภาคเอเชียสำหรับโปรแกรมบันทึกข้อมูล KPI และ SPC 2544: สร้างฐานข้อมูลบันทึกการขาดงานด้วย MS Access

12/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน